Ennakkotehtävä

Tässä alla ennakkotehtävät työväenopiston kursseilleni

Kasvuohjelman ennakkotehtävät löytyvät kuitenkin sen omalta sivulta.

Koskee työväenopiston kurssiani “Tuhkimosta vastuulliseen naiseuteen”:

Tehtävä: Oma valtasuhteeni

Pohdi oman elämäsi matkaa varhaisaikuisuudesta nykyhetkeen. Miten olet käyttänyt valtaasi seuraavissa asioissa:
a) Elämän eri vaiheissa (nuoruus, varhaisaikuisuus, keski-ikä, nykyhetki) Ei haittaa, jos et ole vielä “keski-iässä”. Se riittää missä nyt olet.
b) Eri ihmisten kanssa (käsittele erityisesti suhdetta vanhempiisi, puolisoon ja vastakkaisen sukupuolen edustajiin)
c) Eri tilanteissa (millaiset tilanteet ovat olleet erityisen vaikeita oman vallan käyttämisen suhteen ja miksi)
d) Jos edelliset kysymykset tuntuvat haastavilta vastata, mieti ensin mitä valta sinulle tarkoittaa ja mikä on suhteesi siihen. Oletko tullut ennen pohtineeksikaan sitä? Tähän vastaaminen voi paljastaa myös osan kohtien a-c haasteista.

Edellisten jälkeen pohdi jälkiviisaana, onko valintsemasi vallankäyttöstrategia / tyyli (joka voi olla joskus tiedostamatonkin) ollut tarkoituksen mukaista kyseisenä hetkenä ja millä tavoin se on vienyt sinua eteenpäin toivotulla tavalla siinä hetkessä vai onko se rajoittanut elämääsi ja sitä miten olet sen kokenut? Huomaa myös, että, vallan käyttämättä jättäminenkin on strategia, vaikkei olisikaan tietoinen sellainen. Tällöin pohdi myös syitä siihen.

Mene kokemukseesi sisään
a) sinuna itsenä silloin, kun se tapahtui kuvaten subjektiivista kokemustasi ja
b) nyt myöhemmin katsomalla asiaa kauempaa objektiivisemmin jolloin ehkä näet myös mitä olisit voinut tehdä toisin.

Huomaa, ettei harjoituksen tarkoitus ole jäädä jossittelemaan tai rypemään “omissa virheissä” vaan ainoastaan tiedostamaan ja myöntämään itselleen rehellisesti mikä on sinulle totta, koska kaikki kasvu uuteen perustuu rehellisyyteen siitä mitä on. Se saattaa meidät usein myös haavoittuvuutemme äärelle, kun olemme vastakkain itsemme ja oman totuutemme kanssa.

Koskee työväenopistojen kurssiani:

“Aikuisiän parisuhdetaidot, tietoisesti toiselle kierrokselle”

Tehtävä 1

Ennen kurssille tuloa kirjoita oma elämänkaaresi.

Elämänkaari tarkoittaa omaa tulkintaasi ja tarinaasi siitä miten elämäsi on mennyt, mitä olet oppinut, millaisia haasteita ja kasvuvaiheita on tullut vastaan, mikä on vienyt sinua eteenpäin ja mitkä asiat ovat vaikuttaneet valintoihisi matkasi varrella. Katso itseäsi rehellisesti ja yritä hahmottaa elämäsi erilaiset vaiheet ja tunnistaa niihin johtaneet asiat. Peilaa kokonaisvaltaista elämääsi lapsuudesta tähän päivään tärkeimmistä näkökulmistasi käsin esim. ainakin työn ja / tai perhe-elämän tai oman elämän näkökulmista. Voit myös pohtia miten oma kasvuympäristösi ja miten menneisyytesi on vaikuttanut siihen kuka olet nyt ja millä tavoin olet etsinyt omia polkujasi. Koska kyseessä on parisuhdekurssi, muista pohtia myös tärkeimpiä ihmissuhteitasi. Ole itsellesi rehellinen ja näe erityisesti ne opit mitä elämä on sinulle antanut. Muista pohtia myös sitä, mitä seuraavaksi toivot tai odotat elämältäsi tai onko elämäsi jo ehkä viemässä sinua tiettyyn suuntaan.

Tehtävälle ei ole pituutta, ei se ole oleellistakaan. Oleellista on pohtia oman elämän vaiheita ja tapahtumia ja se vie sen minkä se kohdallasi vaatii.

Jokaisen tarina on yksilöllinen ja ainutlaatuinen eikä sinun tarvitse jakaa sitä kaikkea muiden kurssilaisten kanssa ellet halua, mutta yhteisen oppimisen kannalta olisi hyvä, jos pohdit mitä voisit omasta tarinastasi jakaa ryhmässä ja pareittain.

Omaa tarinaa käytetään kurssilla apuna joissain harjoituksissa ja omien vaiheiden tunnistamisessa ja ymmärtämisessä sekä merkityksen antamisessa ja merkityksellisyyden löytämisessä omalle elämälle ja kokemuksille.

Jos haluat perehtyä elämänkaareen lisää, voit tutustua esim. Tony Dunderfeltin teokseen Elämänkaaripsykologia. Löydät netistä myös monien merkkihenkilöiden elämänkaaret, kun googletat heitä.

Tehtävä 2

Käy tekemässä verkossa ilmaiseksi saatavilla oleva MBTI henkilöanalyysi. Löydät netistä myös englannin kielisiä erilaisia versioita tästä, jonka voit halutessasi myös tehdä. Ota tulos talteen, lue kuvaukset ja pohdi sen sopivuutta omaan käsitykseesi itsestäsi. Huomaa, että tulokset eivät ole tarkoitettu tulkittavaksi kirjainmellisesti vaan ne ovat suuntaa antavia, eikä niiden tarkoituksena ole määritellä kuka sinä olet.

Laita tulos ylös tai printtaa se mukaasi. Pohdi myös miten esim. puolisosi tai lähipiirisi on erilainen tai samanlainen kuin sinä ja millaisia haasteita voit tuloksen kautta tulkita.

Tehtävää käytetään tarvittaessa itseymmärryksen tukena ja vuorovaikutteisten haasteiden tulkinnassa ja ihmisten välisten erojen ymmärtämisessä.

 

Nähdään kurssilla!

Kirsi Mäkinen