Kasvuohjelma vastuulliseen ihmisyyteen

Kun valitset rehellisyyden ja vastuun
ja haluat edistää muutosta ja hyvinvointia kestävillä keinoilla yksilöiden, ryhmien ja oranisaatioiden kanssa.

Tämä on kasvuohjelma syvempään yhteyteen suhteessa itseen ja muihin, itsensä tutkimiseen, ihmisenä kasvuun ja oman vastuunsa tiedostamiseen. Kasvuohjelma luo pohjan "Vastuullisen kasvun valmentajaohjelmaan", joka tähtää vastuulliseen, kasvua tukevaan toimintaan työyhteisöjen kehittämisessä sekä yksilöiden ja ryhmien tukemisessa.

Kasvuohjelman ideologia

Aikamme on ajanut ihmiset tiedostamattomaan tyytymättömyyteen suhteessa itseen ja muihin. Meidät on kasvatettu suorittamaan kaikkea mitä teemme. Myös työssämme joudumme tehokkuuden ja tuottavuuden rajamaille ja meiltä odotetaan jatkuvasti enemmän yksilöinä ja yhteisönä. Missä on inhimillisyys, hyvinvointi ja oikea suhde elämään?

Kasvuohjelma vastuulliseen ihmisyyteen pureutuu tämän ongelman syiden ratkaisuun kestäviä keinoja etsien. Mikä on yksilön, mikä yhteisön vastuu? Se tarjoaa psyykkisen ja kokemuksellisen selityksen sille, mistä kaikki epäinhimillisyys ja ristiriitaisuus johtuvat ja miksi yksilöllisen tietoisuuden lisääminen on vastuullisuuden keskeinen elementti, kun haluamme muuttaa maailmaa ja valita tehdä oman osamme kestävämmän ihmisyyden puolesta.

video placeholder
arrow

Kasvuohjelman tarkoitus

Opit kääntämään katseen itseesi, kokemuksiisi, tunteisiin, tarpeisiin sekä ymmärrät miten olemme tähän tulleet ja mikä tekee meistä sen ketä olemme. Opit ottamaan vastuun omasta kasvustasi tietoisesti yhteyttä vaalien itseesi ja muihin.

Kasvuohjelman 1. osa vastuulliseen ihmisyyteen antaa työkaluja varjomme omistamiseen ja omaan kasvuun yksin ja yhdessä tilanteesta riippumatta. Se lisää avoimuutta, rehellisyyttä, luottamusta, yhteyttä ja rohkeutta kohdata itsemme kokonaisena.

Kasvuohjelman jälkeen sinulla on valmiudet ja työkalut edistää inhimillistä kasvua ja muutosta elämässäsi kaikenlaisissa tilanteissa yksilölliset voimavarat huomioiden sekä vuorovaikutteisesti muiden kanssa. Sinulla on myös avaimet kestävän tyytyväisyyden kokemiseen elämässäsi. Kasvuohjelma tähtää vastuulliseen omaehtoiseen ihmisenä kasvun edistämiseen kasvuohjelman jälkeenkin.

Kasvuohjelman 2. osa, Vastuullisen kasvun valmentajaohjelma tukee aiemmin alkanutta kasvun polkua ja varjon purkua, mutta samaan aikaan katsomme eteenpäin heräävään tietoisuuteen ja pyrimme näkemään mihin oma matkamme on seuraavaksi menossa ja miten se heijastuu elämäämme. Tätä katsomista helpottaa jo aloitettu varjotyöskentely. Mitä enemmän varjomme muuntuu valoksi, sen kirkkaammin näemme eteenpäin.

Kasvuohjelman osat

Kasvuohjelma jakautuu kolmeen osaan. Osallistuja voi valita osallistumisasteensa.

Kaikille avoin vaihtoehto

Osallistun kasvuohjelmaan, moduulit 1-4, tarkoituksenani on edistää omaa kasvuani ihmisenä. Kesto 4 kk, lähitapaamisia ryhmässä 8 päivää + 2 henkilökohtaista tapaamista etänä tai henkilökohtaisesti. Sisältää myös yksin ja pareittain tehtäviä välitehtehtäviä. (Yksityiskohdat moduulien kuvauksissa). Lähipäiviin osallistuminen on pakollista.

Jatko-ohjelma ammattilliseen hyödyntämiseen

Jatko-ohjelma on tarkoitettu "Vastuullisen ihmisyyden kasvuohjelmaan" osallistuneille. Moduulin 5 voi aloittaa samaan aikaan kasvuohjelman kanssa.

 • Osallistun sekä kasvuohjelmaan, moduulit 1-4 sekä "Vastuullisen kasvun valmentaja" -ohjelmaan, moduulit 5 ja 6, jolloin tarkoitukseni on hyödyntää vastuullisia kasvumenetelmiä ja halutessani myös "Tyytyväisyyden haasteen" viitekehystä työssäni yrittäjänä tai muulla tavoin.
 • Voit hakea Vastuullisen kasvun valmentaja titteliä sen jälkeen, kun kasvuessee, harjoitukset ja muut näytöt on tehty.
 • Kokonaiskesto nopeimmillaan 10 kk. Sisältää sekä ryhmä- että yksilöosan, välitehtäviä, työnäytteitä ja jatkuvaa itseensä tutustumista.
 • Osallistuminen lähipäiviin ja harjoituksiin on pakollista.
shadow-ornament

Kenelle

Sopii sinulle, joka olet kiinnostunut ihmisenä kasvusta, olet valmis heittäytymään myös epämukavuusalueille ja haluat oppia ihmihillisiä keinoja muutosten edistämiseen kaikissa tilanteissa niin työssä kuin omassa elämässäkin kokemuksellisesti ja vahvan teorian tukemana.  Pääset tutustumaan syvällisesti kaikkiin puoliisi ja valitset sitoutua päivittäiseen harjoitteluun ja myös epävarmuuden sietämiseen.

Haluat ehkä hyödyntää konkreettisia työkaluja, menetelmiä sekä valmiita harjoituksia oman ja muiden kasvun tukemisessa, elämänmuutosten tekemisessä ja uskot ihmisen elämän mittaiseen kasvuun, jossa ei koskaan tule valmista.

Ammatillisesti ohjelma valmistaa sinua "Vastuullisen kasvun valmentajaohjelmaan", joka on tarkoitettu vastuullista kasvua tukevaan yksilöiden ja ryhmien tukemiseen sekä työyhteisön kehittämiseen. Kaikki ihmissuhdetyötä tekevät hyötyvät tästä. Voit olla esimerkiksi esimies, asiantuntija, yrittäjä, henkilöstön kehittämisen- ja johtamisen ammattilainen, valmentaja, terapeutti tai konsultti. Myös opetus- ohjaus- ja kasvatusalojen sekä hoitoalan parissa toimivat saavat tästä työkaluja työhönsä. Tämä ei silti tarkoita, että sinun tulisi olla näiden alojen ammattilainen vaan tärkeämpää on, että kokee sisäistä intoa tätä ohjelmaa kohtaan. Halu katsoa asioita teoreettisesti ja omakohtaisesti kokien on myös tärkeää.

Mihin perustuu

Kasvuohjelma perustuu kehittämääni Tyytyväisyyden haaste viitekehykseen, jonka keskeinen pohja on kehityspsykologiassa, Carl Gustav Jungin syvyyspsykologisissa teorioissa, erityisesti individuaatioprosessi ja varjoteoria ovat keskeisiä. Lisäksi valmennuksessa sovelletaan kasvua ja ihmisyyttä tukevia menetelmiä kuten nonviolent-communication, action inquiry ja varjotyöskentelymenetelmä. Myös ratkaisukeskeisyys sekä kognitiiviset taidot antavat työkaluja omaan arkeen. Harjoittelu ja välitehtävät kuuluvat jokaisen moduulin jälkeen osaksi kasvutyötä.

shadow-ornament

Kasvuohjelma vastuulliseen ihmisyyteen moduulit

 • Moduuli 1 - Tyytyväisyyden Alkemia

  Johdanto kokonaiseen ihmisyyteen yksin ja yhdessä

 • Moduuli 2 - Eheytyneisyysaste

  Henkilökohtainen ohjaus x 2 sekä valo-varjo suhteesi kartoitus

 • Moduuli 3 - Vaali sisäistä kaaostasi

  Varjoilmiöön tutustuminen yksilössä, ryhmässä, yhteiskunnassa sekä varjotyöskentelymenetelmien oppiminen.

 • Moduuli 4 - Ihmissuhteiden ja vuorovaikutuksen alkemia

  Työpaja vastuulliseen yhteistyöhön

Vastuullisen kasvun valmentajaohjelman moduulit

 • Moduuli 5 - Yksilöllisen tietoisuuden lisääminen

  Oma vertikaalisen kasvun osa

 • Moduuli 6 - Yhdessä kohti kasvua

  Ryhmävalmennuksen osa

arrow
shadow-ornament

Moduuli 1 - Tyytyväisyyden alkemia

Johdanto kokonaiseen ihmisyyteen yksin ja yhdessä

Kasvuohjelman 1. moduuli sekä tutustumismoduuli.  Kasvuohjelman keskeinen ydin ja perusta löytyy tästä. Voit osallistua ensin tähän ja päättää sen jälkeen osallistutko koko kasvuohjelmaan.

Kesto 2,5 päivää. Pe klo 16-19, La 10-18, Su 10-17.

 • Moduuli auttaa sinua ymmärtämään ihmisenä kasvun perusasiat, jotka vaikuttavat kaikkeen kasvuun ja kehitykseen yksilöinä, ryhminä ja yhteiskuntana.
 • Opit uudelleenmuotoilemaan ymmärrystäsi kasvusta ja muutoksesta sen suunnasta ja haasteista.
 • Muodostat käsityksen siitä mitä vastuullisuus kysymys tarkoittaa jokapäiväisessä elämässämme.
 • Opit polun, joka toistaa itseään ihmisessä joka hetki ja lisää ymmärrystämme läsnäolon merkityksestä kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja kasvulle. Se polku syvenee tulevissa moduuleissa.

shadow-ornament

Moduuli 2 - Eheytyneisyysaste

Henkilökohtainen ohjaus 2 x ja valo-varjosuhteesi kartoitus

 • Henkilökohtainen ohjaussessio osallistujan kanssa 2 x. Ensimmäinen kerta 1-3 moduulien välissä ja toinen 3-4 moduulien välissä.
 • Eheytyneisyysaste kertoo lisää henkilökohtaisesta suhteestasi valon ja varjon välillä, selittää suhtautumistapaasi ja elämäsi haasteita, joita kasvuusi liittyy.
 • Avaat lukkoja ja konkretisoit asioita elämässäsi, peilaat mennyt-tuleva näkökulmia ja nykytilaasi.
 • Syvennät kokemustasi edellisestä Tyytyväisyyden Alkemia moduulista ja myöhemmissä moduuleissa työstät tämän moduulin asioita vielä lisää harjoitusten ja itseanalyysin avulla ja löydät lisää keinoja varjosi omistamiseen.
 • Välitehtävät: Varjopäiväkirjan aloittaminen, kurssin lukumateriaalin aloitus. Ennakkotehtävät seuraavaan moduuliin.

shadow-ornament

Moduuli 3 - Vaali sisäistä kaaostasi

Varjotyöskentelymentelmät eheämpään elämään

Kesto 3 päivää. Pe klo 10-18, La 10-18, Su 10-17.

 • Syvennät ymmärrystäsi vastuullisesta kasvusta. Sen keskeinen osa on valon tuominen varjoon, jotta varjo muuntuu valoksi sitä mukaa, kun olet valmis sitä kohtaamaan. Varjotyö on tärkeää halutessamme palvella itseämme korkeampaa tarkoitusta ja sen päämääränä on eheys.
 • Keskityt konkreettisesti varjon tiedostamiseen, ilmiön ymmärtämiseen kokonaisvaltaisesti yksilöissä, ryhmissä ja yhteiskunnassa.
 • Opit arkikäyttöisiä varjotyöskentelymenetelmiä.
 • Saat valmiita harjoituksia, joilla voit jatkaa varjosi purkamista myös kotona.
 • Varjon tiedostamista tukevat mindfulness, meditaatio- ja mielikuvaharjoitukset.
 • Valitehtävät: Vertais- ja parityöskentelyharjoitukset, oman meditatiivisen harjoitteen käyttöönotto, varjopäiväkirja jatkuu koko kasvuohjelman ajan.
shadow-ornament

Moduuli 4 - Ihmissuhteiden ja vuorovaikutuksen alkemia

Työpaja vastuullisiin ihmissuhteisiin ja yhteistyöhön

Kesto 3 päivää. Pe klo 10-18, La 10-18, Su 10-17.  Asiat sopivat sovellettavaksi mihin tahansa ihmissuhteisiin työssä ja elämässä.

 • Tiedostat millainen on toimiva aikuinen ja vastuullinen ihmissuhde ja miten se ilmenee.
 • Ymmärrät omat vastuulliset tavat toimia suhteessa muihin arjessa.
 • Löydät keinoja kohdata erilaisuutta ja epäasiallista vuorovaikutusta yhteyttä rakentaen. Tunnistat ja tiedostat epäasiallisen vuorovaikutustyylin esim. narsistisen toiminnan ja opit suhtautumaan siihen uudella tavalla.
 • Opit ilmaisemaan itseäsi vastuullisesti kaikissa vuorovaikutustilanteissa.
 • Opit lisäämään avoimuutta, vuorovaikutteisuutta ja tietoisia keinoja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin.
 • Opit kuuntelemaan tarkemmin, havainnoimaan enemmän ja tulkitsemaan vähemmän.
 • Opit luomaan uutta ja tekemään muutosta vuorovaikutuksen keinoin.
shadow-ornament

Hienoa!
Miten pääsen mukaan?

arrow

Kasvuohjelma vastuulliseen ihmisyyteen alkaa 2019

 

Espoon Leppävaarassa Musaamossa Läkkisepänkuja 4, seuraavasti:

Moduuli 1, Tyytyväisyyden alkemia, pe-su, 22.-24.3.2019.
Moduuli 2, Eheytyneisyysaste moduulien välissä verkossa.
Moduuli 3, Vaali sisäistä kaaostasi pe-su 26.-29.4.2019.
Moduuli 4, Ihmissuhteiden ja vuorovaikutuksen alkemia, pe-su 24.-26.5.2019.

Tutustumistyöpajat Tyytyväisyyden alkemia moduuliin:

Helsingissä, True Tila Malmilla 15.-16.12.2018, klo 10-16.
Myynti auki 1.10 – 10.11.2018 verkossa.

Lue lisää tutustumistyöpajasta

Haku kevään 2019 kasvuohjelmaan on nyt auki!

Hae 11.2.2019 mennessä

jättämällä avoin hakemus Kirsi Mäkiselle,
kirsi.makinen @ tyytyvaisyydenhaaste.fi.

 

Tyytyväisyystakuu 100%:

Kasvuohjelmaan tullaan haastattelun kautta, koska annan koulutukselle myös 100% tyytyväisyystakuun ja haluan varmistua siitä, että tiedät olevasi oikeassa paikassa ja ohjelma vastaa odotuksiasi, tarpeitasi ja ymmärrät millaista sitoutumista osallistuminen, tehtävien tekeminen ja mahdollisen valmentajatittelin suorittaminen edellyttävät.

Haastattelut:

Haastattelut tehdään ilmoittautumisten tahtiin ja viimeiset, jotka ovat maksaneet ilmoittautumismaksun ja tehneet maksusitoumuksen ja tarvittaessa osamaksusopimuksen, voivat tulla valituksi vielä viikolla 7/2019.

Hakemuksen voit jättää meille koska tahansa 11.2.2019 mennessä: kirsi.makinen @ tyytyvaisyydenhaaste.fi. Paikat varataan siinä järjestyksessä, kun haku- ja ilmoittautumisprosessi on kokonaisuudessaan osallistujan osalta valmis.

Kerrothan hakemuksessasi seuraavia asioita:

Nimi, puhelin, sähköposti, postiosoite.

Kerro jotain itsestäsi, elämästäsi ja perustelut miksi haluat mukaan?

Millä tavoin olet aiemmin tutustunut itseesi ja hankkinut itsetuntemusta?
Mitä olet oppinut itsestäsi?

Mitä vastuu itsestä sinulle tarkoittaa ja miten se ilmenee elämässäsi?

Mihin tarpeisiin tämä ohjelma elämässäsi vastaa tai mitä tarkoitusta se sinulle palvelee?

Mitä odotat kasvuohjelmalta lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä?

Millä tavoin haluat hyödyntää kasvuohjelman oppeja tulevaisuudessa?

Miten ohjelman aikataulu ja harjoitteet sopivat elämäntilanteeseesi?

Ajatuksesi maksutavasta ja tarvitsetko osamaksusopimuksen.

Liitä mukaan ansioluettelosi.

Kasvuohjelman hinnat

Voit tutustua ohjelmaan syksyn 2018 aikana tutustumistyöpajojen kautta.

Tutustumistyöpaja, Tyytyväisyyden alkemia 195 € sis. alv 24 %.
Vähennetään kasvuohjelman kokonaishinnasta, kun osallistut myös siihen.

Kasvuohjelman hinta riippuu maksutavastasi.
Maksaessasi kaiken heti ohjelman alussa, ei siihen tule mukaan lisäkuluja kuten korkoja.

Mahdolliset ruokailu- ja majoittumiskulut ovat omakustanteisia.

Kasvuohjelman kokonaishinta:
8 lähipäivää + 2 henk.koht. ohjauskertaa.
Yksityismaksajille: 1 850 € sis. alv 24 %
Yritysmaksajille: 1 850 + alv 24%.
Ilmoittautumismaksu heti ohjelmaan hyväksymisen jälkeen, 390 € sis. alv 24%.
Loppuosa erääntyy 1. moduulin jälkeisenä arkipäivänä.

Osamaksuvaihtoehto
Loppuosaan, ilmoittautumismaksun jälkeen, voit saada myös 24kk maksuaikaa rahoitusyhtiöni kautta.
Ensimmäiset 30 pv ovat korotonta maksuaikaa, jonka jälkeen
kuukausieräsi on alkaen 60,80 €/kk + korot.
Kerrothan osamaksutarpeestasi hakemuksessa,
jotta voin kertoa siitä sinulle haastattelun yhteydessä.

Tyytyväisyystakuu 100%
Tyytyväisyystakuu on voimassa 1. moduulin, Tyytyväisyyden alkemia loppuun.
Se tarkoittaa, jos päätät keskeyttää kasvuohjelmasi, voit tehdä sen viimeistään ensimmäistä moduulia seuraavana arkipäivänä.
Sen jälkeen tehtyjä peruutuksia ei hyväksytä, ostopäätös katsotaan syntyneeksi ja kasvuohjelma sekä sen maksusopimukset sitovat sinua.
Tyytyväisyystakuun käyttäminen edellyttää myös koko ensimmäiseen moduuliin osallistumista sekä kirjallista ja suullista palautetta, jotta voin käyttää palautettasi tarvittaessa myös ohjelman kehittämiseen.

arrow

Katso Tyytyväisyyden Alkemia tutustumistyöpajan ajankohdat tästä

Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia

Miten tulokset syntyvät ja miten ne mitataan? +

Riippuu mitä tulokset sinulle tarkoittavat. Jos haluat tietää ajan ja päivän, jolloin näet tuloksia, en voi sitä ennustaa, koska se riippuu ennen kaikkea sinusta ja valmiudestasi kohdata itsesi ja muut uudella tavalla arjessasi. Kasvuohjelmassa oppimiasi työkaluja käyttämällä säännöllisesti arjessasi, tulet ennen pitkää saavuttamaan tuloksia, jotka ovat mitattavissa jokapäiväisissä tunnetiloissasi ja siinä, että saavutat nopeammin asioita, joita haluat saada aikaan.

Esimerkiksi:
Kuinka nopeasti hermostut, miten nopeasti lepyt. Oletko jatkuvasti ahdistunut ja onko energiasi usein vähissä. Miten suhtaudut itseesi, muihin tai elämämääsi yleensä?

Tässä kasvun mittareita kuukausien ja vuosien uteliaan kasvumatkan tuloksena:

 • Tunteet ja niihin reagointi ovat hyvä ihmisenä kasvun mittari, joka on jatkuvasti käytössäsi.
 • Havaitset eron ihmissuhteidesi toimivuudessa.
 • Kun sinä muutut, maailmankatsomuksesi muuttuu ja näet elämäsi eri tavalla.
 • Tiedostat vahvemmin oman vastuusi kokonaisvaltaisen elämäntyytyväisyyden lähtökohtana.
 • Sisäinen tilasi rauhoittuu ja tunnet jatkuvasti enemmän tyytyväisyyttä epävarmuuden ja jännitteidenkin keskellä.
 • Teet viisaampia, tietoisempia valintoja, hosumatta ja opit virheistäsi nopeammin.
 • Sisäinen ja ulkoinen elämäsi alkavat virtaamaan nopeammin ja haluamaasi suuntaan.
 • Jos toimit johtajana, tulevat myös alaisesi antamaan sinulle postivisempaa palautetta ja kiittämään hyvästä johtajuudesta.

Kyseessä on siis tutkimusmatka itseen, joka edellyttää uteliasta mieltä ja halua ymmärtää syvempi yhteys ihmisyyden olemassaolon ja arjen haasteiden välillä

Ohjelma on liian pitkä, haluaisin nopeammin tuloksiin? +

Individuaatio tarkoittaa ihmisen elämänmittaista itseksi tulemisen kasvuprosessia, jossa sinulla on koko loppuelämä aikaa. Jokaisen matka on yksilöllinen eikä sitä voi ajassa mitata kauanko se kestää. Aika ei myöskään ole mittari vaan matka ja se mitä se voi meille antaa.

Koko valmennus on luotu tuottamaan kestäviä pitkän aikavälin tuloksia, jotka ovat pysyviä. Ne syntyvät tietoisen pitkäjänteisen sitoutumisen, uteliaisuuden ja harjoittelun tuloksena tilanteissa, joissa uskaltaudut epämukavuusalueille, kyseenalaistat itsesi ja kysyt yhä uudestaan uusia kysymyksiä luottaen intuitioosi, tunteisiin ja kehosi viesteihin. Siksi kasvu tapahtuu todennäköisemmin muualla kuin kurssipäivien aikana. Tarvitset siis mukaan kärsivällisyyttä, sitkeyttä ja aktiivisuutta sekä uskoa omaan kasvuusi, joka kaiken asiaan liittyvän tieteen ja teorian näkökulmista on myös mahdollista kaikille. Kasvuohjelma tähtää erityisesti aikuisena tapahtuvan henkisen kasvun edistämiseen. Siitä syystä lupaan sinulle, että tämä on sekä nopein että kestävin vaihtoehto.

Eivätkö ihmiset ole riittävän vastuullisia vai mihin vastuullista kasvua tarvitaan? +

Kyllä ihmiset useimmiten ovat hyvin vastuullisia ja suomalaiset ovat vielä kansainvälisesti siitä tunnettuja, mutta kuten kaikissa asioissa, on tässäkin monta tasoa katsoa asiaa. Monta näköalaa asiaan. Vastuullisen kasvun ohjelmissa katsotaan asioita ennen kaikkea aikamme haasteiden kautta, jotka valitettavasti eivät ole kauhesti ihmiskäsitystä muuttaneet viimeiseen sataan vuoteen. Yhä haluamme tavoitella tuottavuutta ja tehokkuutta esimerkiksi hyvinvoinnin ja ihmisyyden kustannuksella. Yksilöinäkin teemme töitä rahan takia vaikka terveys menisi. Toimimmeko silloin vastuullisesti itseämme tai muita kohtaan? Tiedän, että perinteisesti kova työnteko ja uhrautuminen sen eteen on nähty yhteiskunnan ihanneihmisen toimintamallina, mutta onko se johtanut kestäviin lopputuloksiin? Ei aina ole. Monissa paikoissa ihmiset kärsivät uupumuksesta, masennuksesta, työttömyydestä, aliarvostuksesta ja haaveilevat inhimillisemmästä elämästä. Ilmiö ei ole vain yksilön tai yhteisön vastuulla, kaikista ristiriitaisista vastaväittelyistä huolimatta. Vastuullisen kasvun näkökulmat auttavat löytämään kestäviä suhtautumistapoja tilanteesta riippumatta yksilöitä, ryhmiä, organisaatioita ja yhteiskuntia kuormittaviin jumiutumiin, jotka estävät meitä saavuttamasta potentiaalimme olipa kyse työstä tai muusta asiasta.

Mutta kuten kaikki uudet ajatukset nämäkin tulevat valtavirtaan hitaasti. Laskennallisesti riittäisi, että neljännes väestöstä alkaa katsomaan asioita kaikkien osalta vastuullisesti, objektiivisesti ja toimien tarvittaessa myös omaa etuaan vastaan. Sitä kautta näkisimme muutosta nopeammin. Toistaiseksi syvemmät sisäisestä viisaudesta lähtevät vastuullisuusnäkökulmat, jotka tähtäävät yhteiseen hyvään, ovat vasta pienen joukon tietoisuudessa. Siksi tarvitsemme kasvua ja koulutusta tähän teemaan.

Olen introvertti enkä viihdy helposti isoissa ryhmissä, uskallankohan osallistua? +

Niin minäkin olen introvertti. Ehkä siitä johtuu, että olen jo aikaisemmin onnistunut vetämään kursseilleni runsaasti ihmisiä, jotka omien kokemustensa mukaan ovat introvertteja. Arvioisin, että heitä on ollut n. 70-80% osallistujista. Vertaistukea asiaan on siis luvassa, ei hätää. Ryhmä ei myöskään ole liian suuri, 4-20 ihmistä.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö ulospäinsuuntautuneiden kannattaisi tulla. Olen rakentanut kaikki moduulit kuitenkin siten, että ne tarjoavat monipuolisesti erilaisia harjoitteita, joiden uskoisin palautteiden perusteella sopivan kyllä kaikille.

Outo menetelmä, entä sen luotettavuus? +

Tutuilla menetelmillä on paljon valmentajia ja ne vastaavat usein lyhytjänteisiin tarpeisiin, joilla on helppo auttaa kaikkia kiinnostuneita. Tämä ei ole perinteinen itsetuntemuskurssi.

Tällä kurssilla harjoitellaan erityisesti itsensä kuuntelua ja käännetään perinteistä maailmankatsomusta uuden maailman tarpeiden suuntaan, uudistaen käyttöjärjestelmää. On selvää, että uusia juttuja ottavat aluksi käyttöön alan pioneerit ja myöhemmin vasta valtavirran edustajat. Olet siis ensimmäisten joukossa.

Vaikka jungilaiset näkökulmat on unohdettu terapiassa, ei se tarkoita, etteivätkö ne olisi enää merkityksellisiä tai valideja. On vaan tullut paljon uusia teorioita, menetelmiä ja työkaluja, joista monien juuret ovat siitä huolimatta myös Jungin oivalluksissa, vaikkei sitä tavallisesti mainita. Harva Jungista joskus kuullut myöskään ymmärtää Jungin sanomaa riittävän syvällisellä tasolla ja siksi liikkeellä on paljon väärinymmärrystä. Valmennuksessa Jungin teoriat ovat erittäin ajankohtaisia uuden maailman muutoksessa, koska siihen liittyy ihmisen kokemuksellisuuden merkitys ihmisenä kasvussa.

Psyykeeseen voi todellakin luottaa tiedon lähteenä. Se edellyttää tieteeseen ja järkeen tottuneelta suunnan muutosta uudenlaiseen suhtautumistapaan. Yksilön kokemuksellinen näkökulma on ¼ ihmisen kokonaisvaltaista näkökulmaa ihan kuten tiedekin on niin ikään ¼. Kumpikaan niistä ei ole toistaan parempi vaan ne ovat saman ilmiön eri puolia. On siis erittäin validia katsoa kaikkia näkökulmia, ei vain yhtä tai kahta kuten tavallisesti tehdään.

Miksi käyttäisin rahaa tällaiseen itseni kehittämiseen? +

Se on hyvä kysymys pohtia ylipäätään miksi käytät rahaa mihinkään. Mikä asia on sinulle niin tärkeä, että haluat investoida siihen? Miksi se on sinulle tärkeä?

Elämme maailmassa, jossa saamme jatkuvasti viestejä muilta ihmisiltä erilaisten tapojen kautta siitä, mitä meidän juuri nyt tulisi elämäämme hankkia. Meitä kehotetaan hankkimaan uusi hiustyyli, ostamaan merkkivaatteita, hienompi auto, käymään kauneusleikkauksessa, käyttämään tiettyjä tuotteita, joihin sisältyy tietty arvostus ympärillämme jne. Miksi hankimme niitä, mitä arvoja, tarpeita tai tarkoitusta ne elämässämme edustavat?

Edellisissä ei ole mitään pahaa, mutta kaikki se on jotain, mitä muut ihmiset haluavat meidän uskovan ja tarvitsevan. Halutessamme näyttää, että kuulumme joukkoon, teemme tällaisia valintoja. Kuinka pajon olet tehnyt sellaisia valintoja, joita oikeasti itse arvostat, tarvitset ja jotka palvelevat jotain syvempää tarkoitusta elämässäsi?Jos vastasit että olethan sinä, kysy uusi kysymys itseltäsi: "Jos mietit vähän syvemmin, kuinka pitkälti valintasi ovat aidosti sinun vai olisiko mahdollista, että olet ehdollistunut tietyille kulttuurisi ja kasvuympäristösi hiljaisille toiveille?" "Olisitko pystynyt hankkimaan myös jotain, mikä on vastoin lähipiirisi arvomaailmaa ja kertomaan sen heille?"

Oman arvomaailmansa tunteminen, tiedostaminen ja oman tarkoituksensa löytäminen ovat useimmille ihmisille tuntemattomia asioita, koska erehdymme luulemaan, että kaikki mitä tarvitsemme on sitä mitä voi kaupasta ostaa. Emme ole tottuneet näkemään itseensä sijoittamista hyödyllisenä, kiinnostavana tai tarpeellisena asiana ja joskus saatamme jopa ajatella sen olevan oman navan ympärillä pyörimistä. Näin ei kuitenkaan ole. Sen ovat huomanneet ainakin ne ihmiset, jotka ovat ajautuneet kriisiin suhteessa itseen ja muihin. Tiedätkö mistä sen tiedän? Mikään ulkoisen tarpeen tyydyttyminen kuten uuden auton hankinta, ei takaa kestävää tyytyväisyyttä vaan hetkellistä huumaa, mikäli et ole tutkinut asiaa sisälläsi ennen hankintaa riittävän syvältä ja tiedät miksi oikeasti ostat sen auton. Kaikkihan osaavat kertoa syitä ja selityksiä auton hankintaan, mutta mikäli muutaman viikon jälkeen sinusta tuntuu taas yhtä kurjalta tai kaipaat jotain uutta ulkoista tyydytystä, voit olla varma, että et ollut löytänyt kestävää ratkaisua tyytymättömyyteesi.

Sisäisen tietoisuuden avulla voimme tehdä kestäviä, vastuullisia ja tietoisia valintoja elämässämme, joita ei tarvitse katua myöhemmin ja jotka auttavat meitä myös jatkossa toimimaan entistä viisaammin, teimmepä sitten mitä tahansa.

Miksi sana tyytyväisyys esiintyy usein tekstissä? Eikö liika tyytyväisyys ole haitaksi kasvulle? +

Saattaa olla, että jotkut jopa opettavat tuota tapaa suhtautua tyytyväisyyteen. Itse törmäsin siihen jo alakoulussa. Minua aina silloin harmittaa se, että aito tyytyväisyys, joka on elämän tasapainoa, rauhaa, osaavaa tekemistä ja aikaansamista sekä parhaimmillaan jotain tavoittelemisen arvoista kuvaava ilmaus, sekoitetaan sen vastakohtaan tiedostamattomaan tyytymättömyyteen, joka taas on usein ihmisen todellisuuden kieltämistä tai defensiivinen reaktioa tilanteessa, jossa henkilö ei juuri sillä hetkellä pysty kohtaamaan todellisuutta sellaisena kuin se on rehellisimmillään. Emmehän me tietoisesti tällaista tee, mutta ihminen ei olekaan tietoisen mielensä ohjaama kuin pienen osan ajastaan.

Tyytyväisyys ei ole pelkkä tunne, se tarkoittaa kokonaisvaltaista onnistuneen kasvutyön lopputulosta, jos katsomme sitä elämän mittaisena matkana. Se tarkoittaa elämän pieniä ja suuria iloja arjessa. Työyhteisössä se on menestystä ja tarkoituksen toteutumista käytännössä. Tyytyväisyys isona käsitteenä on myös ihmisen sisäisen maailman manifesti ulkoiseen maailmaan silloin, kun kaikki onnistuvat ja elämän flow toimii eduksemme.

Ohjelman sisällössä on outoja asioita kuten "varjo", joka kuulostaa vähän hämärältä, mitä se tarkoittaa? +

Varjo on todellakin keskeinen sana kasvuohjelmassa. Siksi se toistuu siellä usein.Ei kannata pelästyä termiä tai asiaa mihin se liittyy, vaikka se voikin herättää monia mielikuvia. Sen taustalta löytyy kaikille ihmisille luontaisia asioita, ominaisuuksia ja kokemuksia, joiden syvemmän ymmärtämisen kautta itsetuntemuksemme täydentyy ja voimme kokea itsemme eheämmäksi.

Vaikka termi olisi vieras, ei se asia ole kenellekään vieras. Monet valmentajat puhuvat samasta ilmiöstä, mutta käyttävät siitä muita nimityksiä, minkä uskovat olevan paremmin ymmärrettävissä tai vastaanotettavissa. Tässä kasvuohjelmassa kuitenkin puhutaan vastuullisuudesta ja yksi asia on se, että voimme rohkeasti myös puhua asioista niiden oikeilla nimilla avoimesti. Jos pelkäämme termiä, emme taatusti toimi vastuullisesti myöskään oman varjomme suhteen.

Myös Jung käytti sanaa kuvaamaan ihmisen henkilökohtaista tiedostamatonta, joka on täyttä kultaa. Se sisältää ominaisuuksia, joita emme ole elämässämme haluneet itsessämme nähdä tai sitten olemme ehdollistuneet jo lapsena sulkemaan jotain pois, täysin tiedostamattamme tietenkin. Tämä kuitenkin sitoo paljon energiaamme ja siksi sen vapauttaminen on elämän flown, vastuullisen ihmisyyden ja kestävien valintojen kannalta tärkeää.

shadow-ornament

Vastuullisen kasvun valmentajaohjelman ideologia

Vastuullisen kasvun valmentaja on intohimoisesti kiinnostunut kasvamaan ihmisenä sekä tukemaan muiden kasvua yksilöiden ja organisaatioidenkin tasolla. Hän on sitoutunut kasvuun ja valmis tekemään töitä sen eteen. Hän ymmärtää vastuullisuuden keskeiset periaatteet ja edistää kokonaisvaltaista kasvua ja hyvinvointia itsessä, yksilöissä, ryhmissä tai yhteiskunnassa vastuullisin keinoin.

arrow

Vastuullisen kasvun valmentajaohjelman tarkoitus

 • Valmentajaohjelman käynyt henkilö tukee ja mahdollistaa kasvua, kehitystä ja uudenaikaista muutosta yksilöissä, ryhmissä ja organisaatioissa. Hän on uuden maailman muutosagentti, joka huolehtii erityisesti ihmisten johtamisen ja kehittämisen näkökulmista muutos-, kriisi- ja kasvutilanteissa.
 • Hän käyttää ihmislähtöisiä työkaluja ja menetelmiä, osaa lukea tilanteita, yksilöitä ja ryhmiä, nähdä kulissien taakse ja purkaa kasvun ja muutoksen esteitä sekä ratkaista erilaisia ongelmia ja haasteita, joita ihmisten välisiin suhteisiin ja yhteistyöhön liittyy.
 • Kaikkeen edelliseen hän yhdistää oman elämänkokemuksensa, ammatillisen osaamisensa ja osaa toimia myös ihmisläheisenä kasvun esimerkkinä organisaatiossa.

Valmentajamoduulin tiedollinen puoli

Syvennetään aiemman kasvuohjelman sisältöä, näkökulmia ja työtapoja. Perehdytään  katsomaan systeemisiä kokonaisuuksia Tyytyväisyyden haasteen viitekehyksyen tukemana. Edelliseen kasvuohjelmaan verrattuna, valmentajaohjelma keskittyy enemmän vertikaalisten kasvunäkökulmien tarkasteluun ja osallistujan oman kasvun tukemiseen.

Mitä on vertikaalinen kasvu?
Vertikaalinen kasvu tarkoittaa oman sisäisen käyttöjärjestelmämme uudistamista, omien uskomusten purkamista syvällisellä tasolla, tunteen ja järjen yhdistämistä tässä ja nyt toimintaa tukemaan. Se liittyy usein individuaatioprosessin keski-iän siirtymävaiheeseen, jossa ihminen alkaa purkamaan opittua käsitystä itsestään ja etsimään oman näköistään elämää. Vertikaalinen kasvun vaiheesi kertoo omasta tietoisuuden tilastasi, oman kasvuvaiheesi haasteista ja mahdollisuuksista.

Kenelle

Valmentajaohjelma on tarkoitettu erityisesti ammatilliseen hyödyntämiseen.Erilaiset ihmissuhdetyön ammattilaiset saavat tästä lisää valmiuksia.

Osallistujalle on hyödyksi ylempi korkeakoulututkinto ja halu katsoa asioita vaativien teorioiden tukemana. Esimies-/yrittäjäkokemus sekä kokemus henkilöstöjohtamisen- ja -kehittämisen tehtävistä tukevat omaa kasvua ja mahdollistavat ohjelman aikaisten harjoitustehtävien ja näyttöjen tekemisen. Myös opetus- ja kasvatusalalla toimivat saavat tästä työkaluja.

Ennen kaikkea on kuitenkin tärkeää nähdä itsensä ja oma kasvunsa ihmisenä osana organisaation kasvua ja kehitystä ja kokea halua vaikuttaa yksilöiden ja ryhmien kasvuun oman esimerkin tukemana vastuullisia keinoja hyödyntäen ja olla valmis laittamaan myös itsensä tarvittaessa peliin.

Tästä moduuleihin

arrow

Alustava aikataulu ja hinnat:

Sisältävät 6 valmennuspäivää ryhmässä, näyttötehtävät ja palautteen.

Ryhmäosa alkaa aikataulun mukaan, kun osallistujia on vähintään 4 henkilöä. Syksyn 2019 osalta se on suunniteltu seuraavasti:

Osa 1/3 ke-pe lokakuu 2019
Osa 2/3 to-pe marraskuu 2019
Osa 3/3, to-pe tammikuu 2020
Harjoitukset valmiina ja valmistuminen 31.5.2020 mennessä.

Yksityismaksajille: 1 900 € sis. alv 24 %
Yritysmaksajille: 1 900 € + alv 24 %

Ilmoittautumismaksu 390 € sis. alv 24 %, ostetaan verkosta ja vähennetään loppusummasta. Loppuosan voi maksaa korottomasti yhdessä erässä osan 1/3 jälkeisenä arkipäivänä tai osamaksulla enintään 24kk, jolloin kuukausieräsi olisi alkaen 62,92€ + korot. Ryhmävalmannuksellekin on 100% tyytyväisyystakuu, joka on voimassa 1/3 osan jälkeiseen arkipäivään saakka. Takuu ei koske ilmoittautumismaksua.

Lataa kasvuohjelman esite tästä.

Moduuli 5 - Yksilöllisen tietoisuuden lisääminen

Oman vertikaalisen kasvun edistäminen

Valmennus käynnistyy GLP profiililla (Global Leadership Profile), jonka pohjalta teemme osallistujan kanssa henkilökohtaisen kasvusuunnitelman.

Vastuullisen kasvun valmentajaohjelma koostuu vuoden mittaisesta henkilökohtaisen kasvun intensiivimatkasta, jonka pääpaino on oman tietoisuuden vertikaalisessa kasvussa ja säännöllisessä henkilökohtaisessa tuessa (10 x 60 minuuttia  verkossa 10 kk aikana + jatkuva sähköpostituki.)

Tuen tarkoituksena on auttaa osallistujaa omassa kasvutyössään kohti seuraavaa kasvuvaihetta.

Moduulin 5 voi aloittaa jo kasvuohjelman kanssa samaan aikaan.

Hinnat:
Yksityismaksajille: 1950 € sis. alv 24 %
Yrityksille: 1950 € + alv 24 %.

Ilmoittautumismaksu 750 €, ostetaan verkosta, vähennetään loppusummasta. Loppuosan voit maksaa yhdessä erässä ilman kuluja ensimmäisen verkkovalmennuksesi jälkeisenä päivänä tai sitten voimme  tehdä loppuosaan osamaksusopimuksen enintään 24kk, rahoitusyhtiöni kautta. Tällöin kuukausieräsi olisi alkaen 50€ + korot. Yksilövalmennuksen tyytyväisyystakuu on voimassa ensimmäisen verkkovalmennuksesi jälkeiseen päivään saakka. Ilmoittautumismaksu ei kuulu takuun piiriin.

Moduuli 6 - Yhdessä kohti kasvua

Ryhmäosa keskinäisen kasvun tukemiseen, 3 x 2 pv lähitapaamisia + näyttötehtävät.

Tarkoituksena on soveltaa jo aiemmassa kasvuohjelmassa opittuja tietoja, taitoja ja harjoitteita omalla luovalla tavalla arjessa, joka sopii osallistujan yksilölisiin tarpeisiin tarkoituksen mukaisesti ja pysähtyä oman kasvun vaiheen tietoiseen edistämiseen. Ryhmätapaamisten aikana osallistuja saa myös ryhmän ja ulkopuolisen peilausta omaan tilanteeseen, mikä on oleellinen osa oppimista.

Ryhmävalmennuksen osassa keskeiset teemat ovat:

 • Valmentajan yksilöllinen kasvu valmentamisen ja ohjaamisen tukena. Reflektoimme yksin ja ryhmässä jatkuvasti omaa kasvuamme vastuullisen kasvun valmentajaksi ja opimme miten voimme hyödyntää osaamistamme entistä monimuotoisemmin.
 • Tyytyväisyyden haaste -viitekehyksen soveltaminen työhön. Käymme tarkemmin läpi viitekehyksen sisältöä ja siihen piiloutuvaa hiljaista ymmärrystä, jota voimme valmentajina soveltaa monin tavoin. Tätä tukee myös ohjelman lukumateriaali.
 • Harjoittelemme katsomaan asioita laajemmista systeemisistä kokonaisuuksista käsin ja tulkitsemme organisaation kasvuvaiheita.
 • Opimme tapoja herätellä tietoisuutta ja tunnustella tuntematonta, jota kohti olemme matkalla.
 • Oman valmentajaprofiilin luominen ja/ yrittäjyysnäkökulma ammatilliseen hyödyntämiseen.
 • Välitehtävät: varjopäiväkirja, lukumateriaaliin liittyvät soveltavat analyysit, jotka sovelletaan oman organisaation näkökulmaan. Oman tai asiakkaan organisaation kasvuanalyysi ja etenemissuunnitelma. Näyteohjaus ryhmälle vastuulliseen kasvuun liittyen (tilaisuus tai video) Kurssikavereiden ohjauksen seuranta 2x. Kaksi yksilöohjausasiakasta x 10 tapaamista vuoden aikana, niiden reflektointi ja asiakaspalaute. Lopuksi oman kasvun essee, jossa pohdit valmiuttasi vastuullisen kasvun valmentajaksi ja valitset haetko titteliä "Vastuullisen kasvun valmentaja".

 

Hienoa!
Miten pääsen mukaan?

Valmentajaohjelmaan tullaan kasvuohjelman jälkeen.


Sinulla on 3 vaihtoehtoa:

Osta tutustumistyöpaja tästä.
Jätä hakemus kasvuohjelmaan, moduulit 1-4.
Tai tutustu seuraavaan mahdollisuuteen:

arrow

Intohimoisen osallistujan vaihtoehto

Mikäli tiedät olevasi motivoitunut käymään koko ohjelman aina Vastuullisen kasvun valmentajaksi asti, voit hakea suoraan koko ohjelmaan. Mikäli Vastuullisen ihmisyyden kasvuohjelman aloitukseen tulee vähintään 4 vastaavasti sitoutunutta osallistujaa, voitte saada jokainen maksutapa-alennuksen 10% koko ohjelman,
moduulit 1-6, hinnasta eli 570€.

Tämän maksuvaihtoehdon osalta ilmoittautumismaksu maksetaan aikaisintaan 30 pv ennen koulutuksen 1. moduulin alkua ja viimeistään 14 pv ennen, kun tiedetään onko koko ohjelmaan tulossa vähintään 4 osallistujaa.

Ilmoittautumismaksu 1530€ sis. alv 24%, maksetaan heti ohjelmaan hyväksymisen jälkeen. Ilmoittautumismaksua ei palauteta, eikä se sisälly takuun piiriin, jos osallistumisesi peruuntuu. Se tulee olla maksettu myös ennen koulutuksen 1. moduulin alkua. Loppuosa, 3600 € sis. alv 24%, erääntyy kuluitta 30 pv 1. moduulin aloituspäivästä.  Voit saada enintään 24kk maksuaikaa loppuosalle rahoitusyhtiöni ehtojen mukaan. Tällöin kuukausieräsi olisi alkaen 150€ + korot. Kerrothan osamaksutarpeestasi hakemisen yhteydessä.

Tyytyväisyystakuu 100% on voimassa 30 pv ensimmäisen moduulin aloituspäivästä.

 

shadow-ornament

Kirsi Mäkinen
Tyytyväisyyden haaste viitekehyksen luoja ja
vastuullisen kasvun ohjelmien kehittäjä

Puh. 040 5354 991
etunimi.sukunimi at tyytyvaisyydenhaaste. fi