Kasvuohjelma vastuulliseen ihmisyyteen

Sinulle, joka valitset rehellisyyden ja vastuun
ongelmien välttelyn ja vastuunpakoilemisen sijaan ja haluat saavuttaa hyvän yhteyden ja luottamuksen kaikissa ihmissuhteissasi

Tämä on kasvuohjelma syvempään yhteyteen suhteessa itseen ja muihin, itsensä tutkimiseen, ihmisenä kasvuun ja oman vastuunsa tiedostamiseen.

Kasvuohjelman ideologia

Ihminen haluaa luontaisesti uskoa hyvään ja vältellä pahaa. Mitä enemmän näemme ympärillämme julmuutta, itsekkyyttä ja epäinhimillisyyttä, tulee helposti vastareaktio myös todellisten ongelmien välttelyn suuntaan. Saatamme myös miettiä, miksi näitä ongelmia ei onnistuta ratkaisemaan kestävillä keinoilla.

Joillekin pelkkä inhottavien asioiden tiedostaminen on vaikeaa ja syy paeta todellisuutta ja lykätä asioiden kohtaamista sellaisena kuin ne ovat. On helppoa yrittää hakea syytä aina itsemme ulkopuolelta ja syyttää muita. Oman vastuunsa ulkoistamisen kautta, olemme jokainen joskus etsineet helpotusta vaikeisiin asioihin, joihin oma toimintakykymme ei ole riittänyt. Myöhemmin olemme ehkä huomanneet tehneemme jotain tyhmää tai joutuneet kantapään oppien kautta korjailemaan tilannetta. Se on opettavaista, muttei vaikuta ydinongelmaan eikä ennalta ehkäise ongelmien syntymistä. Tarvitsemme siis kestävämpiä keinoja tulla toimeen itsemme ja muiden kanssa. Siitä kaikki alkaa.

Kasvuohjelma vastuullliseen ihmisyyteen pureutuu ihmisyyden ydinongelmien syiden tunnistamiseen ja ratkaisuun kestäviä keinoja etsien.  Sen avulla näet mistä kaikki tavallisimmat haasteemme johtuvat ja miksi meille on tärkeää lisätä tietoisuuttamme halutessamme toimia vastuullisesti itseämme, muita ja muuta maailmaa kohtaan.

arrow

Kasvuohjelman tarkoitus

Opit kääntämään katseen itseesi, kokemuksiisi, tunteisiin, tarpeisiin sekä ymmärrät miten olemme tähän tulleet ja mikä tekee meistä sen ketä olemme. Opit ottamaan vastuun omasta kasvustasi tietoisesti yhteyttä vaalien itseesi ja muihin.

Kasvuohjelman 1. osa vastuulliseen ihmisyyteen antaa työkaluja varjomme omistamiseen ja omaan kasvuun yksin ja yhdessä tilanteesta riippumatta. Se lisää avoimuutta, rehellisyyttä, luottamusta, yhteyttä ja rohkeutta kohdata itsemme kokonaisena.

Kasvuohjelman jälkeen sinulla on valmiudet ja työkalut edistää inhimillistä kasvua ja muutosta elämässäsi kaikenlaisissa tilanteissa yksilölliset voimavarat huomioiden sekä vuorovaikutteisesti muiden kanssa. Sinulla on myös avaimet kestävän tyytyväisyyden kokemiseen elämässäsi. Kasvuohjelma tähtää vastuulliseen omaehtoiseen ihmisenä kasvun edistämiseen kasvuohjelman jälkeenkin.

Kasvuohjelman 2. osa, Vastuullisen kasvun valmentajaohjelma tukee aiemmin alkanutta kasvun polkua ja varjon purkua, mutta samaan aikaan katsomme eteenpäin heräävään tietoisuuteen ja pyrimme näkemään mihin oma matkamme on seuraavaksi menossa ja miten se heijastuu elämäämme. Tätä katsomista helpottaa jo aloitettu varjotyöskentely. Mitä enemmän varjomme muuntuu valoksi, sen kirkkaammin näemme eteenpäin.

Kasvuohjelman osat

Kasvuohjelma jakautuu kahteen osaan. Osallistuja voi valita osallistumisasteensa.

Kaikille avoin vaihtoehto

Osallistun kasvuohjelmaan, moduulit 1-4, tarkoituksenani on edistää omaa kasvuani ihmisenä. Kesto 4-6 kk, lähitapaamisia ryhmässä 8 päivää + 2 henkilökohtaista tapaamista etänä tai henkilökohtaisesti. Sisältää myös yksin ja pareittain tehtäviä välitehtehtäviä. (Yksityiskohdat moduulien kuvauksissa)

Jatko-ohjelma ammattilliseen hyödyntämiseen

Jatko-ohjelma on tarkoitettu "Vastuullisen ihmisyyden kasvuohjelmaan" osallistuneille. Moduulin 5 voi aloittaa samaan aikaan kasvuohjelman kanssa.

 • Osallistun sekä kasvuohjelmaan, moduulit 1-4 sekä "Vastuullisen kasvun valmentaja" -ohjelmaan, moduulit 5 ja 6, jolloin tarkoitukseni on hyödyntää vastuullisia kasvumenetelmiä ja halutessani myös "Tyytyväisyyden haasteen" viitekehystä työssäni yrittäjänä tai muulla tavoin.
 • Saan käyttööni myös "Vastuullisen kasvun valmentaja" tittelin.
 • Kokonaiskesto nopeimmillaan 10-12 kk. Sisältää sekä ryhmä- että yksilöosan, välitehtäviä, työnäytteitä ja jatkuvaa itseensä tutustumista.

Valmentajaohjelman yksityiskohtaiset tiedot alta ladattavassa esitteessä.

shadow-ornament

Lataa ohjelmien esitteet!

Kasvuohjelma vastuulliseen ihmisyyteen
Vastuullisen kasvun valmentajaohjelma
2018-2019

Tutustut rauhassa sisältöön, vaihtoehtoihin, osallistumiseen,
valmennuspäiviin, hintoihin ja maksuvaihtoehtoihin.

shadow-ornament

Lataa ohjelmien esitteet!

Kasvuohjelma vastuulliseen ihmisyyteen
Vastuullisen kasvun valmentajaohjelma
2018-2019

Tutustut rauhassa sisältöön, vaihtoehtoihin, osallistumiseen,
valmennuspäiviin, hintoihin ja maksuvaihtoehtoihin.

Hienoa!
Miten pääsen mukaan?

arrow

Kenelle

Sopii sinulle, joka olet kiinnostunut ihmisenä kasvusta, olet valmis heittäytymään myös epämukavuusalueille ja haluat oppia ihmihillisiä keinoja muutosten edistämiseen kaikissa tilanteissa niin työssä kuin omassa elämässäkin.  Pääset tutustumaan syvällisesti kaikkiin puoliisi ja valitset sitoutua päivittäiseen harjoitteluun ja myös epävarmuuden sietämiseen.

Haluat ehkä hyödyntää konkreettisia työkaluja, menetelmiä sekä valmiita harjoituksia oman ja muiden kasvun tukemisessa, elämänmuutosten tekemisessä ja uskot ihmisen elämän mittaiseen kasvuun, jossa ei koskaan tule valmista.

Huomaa! Ohjelma ei ole tarkoitettu kaikille, koska se vaatii sitoutumista pitkäjänteiseen itsensä työstämiseen valmennuspäivienkin ulkopuolella.

Mihin perustuu

Kasvuohjelma perustuu kehittämääni Tyytyväisyyden haaste viitekehykseen, konseptiin, jonka keskeinen pohja on kehityspsykologiassa, Carl Gustav Jungin syvyyspsykologisissa teorioissa, erityisesti individuaatioprosessi ja varjoteoria ovat keskeisiä. Lisäksi valmennuksessa sovelletaan kasvua ja ihmisyyttä tukevia menetelmiä kuten nonviolent-communication, action inquiry ja varjotyöskentelymenetelmä. Myös ratkaisukeskeisyys sekä kognitiiviset taidot antavat työkaluja omaan arkeen. Harjoittelu ja välitehtävät kuuluvat jokaisen moduulin jälkeen osaksi kasvutyötä.

shadow-ornament

Kasvuohjelma vastuulliseen ihmisyyteen moduulit

 • Moduuli 1 - Tyytyväisyyden Alkemia

  Johdanto kokonaiseen ihmisyyteen yksin ja yhdessä

 • Moduuli 2 - Eheytyneisyysaste

  Henkilökohtainen ohjaus x 2 sekä valo-varjo suhteesi kartoitus

 • Moduuli 3 - Vaali sisäistä kaaostasi

  Varjoilmiöön tutustuminen yksilössä, ryhmässä, yhteiskunnassa sekä varjotyöskentelymenetelmien oppiminen.

 • Moduuli 4 - Ihmissuhteiden ja vuorovaikutuksen alkemia

  Työpaja vastuulliseen yhteistyöhön

Vastuullisen kasvun valmentajaohjelman moduulit

 • Moduuli 5 - Yksilöllisen tietoisuuden lisääminen

  Oma vertikaalisen kasvun osa

 • Moduuli 6 - Yhdessä kohti kasvua

  Ryhmävalmennuksen osa

arrow

shadow-ornament

Moduuli 1 - Tyytyväisyyden Alkemia

Johdanto kokonaiseen ihmisyyteen yksin ja yhdessä

Kasvuohjelman 1. moduuli sekä tutustumismoduuli. Kasvuohjelman keskeinen ydin ja perusta löytyy tästä. Voit osallistua ensin tähän ja päättää sen jälkeen osallistutko koko kasvuohjelmaan.

Kesto 2 päivää.

 • Moduuli auttaa sinua ymmärtämään ihmisenä kasvun perusasiat, jotka vaikuttavat kaikkeen kasvuun ja kehitykseen yksilöinä, ryhminä ja yhteiskuntana.
 • Opit uudelleenmuotoilemaan ymmärrystäsi kasvusta ja muutoksesta sen suunnasta ja haasteista.
 • Muodostat käsityksen siitä mitä vastuullisuus kysymys tarkoittaa jokapäiväisessä elämässämme.
 • Opit polun, joka toistaa itseään ihmisessä joka hetki ja lisää ymmärrystämme läsnäolon merkityksestä kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja kasvulle. Se polku syvenee tulevissa moduuleissa.

shadow-ornament

Moduuli 2 - Eheytyneisyysaste

Henkilökohtainen ohjaus 2 x ja valo-varjosuhteesi kartoitus

 • Henkilökohtainen ohjaussessio osallistujan kanssa 2 x. Ensimmäinen kerta 1-3 moduulien välissä ja toinen myöhemmin yhdessä sovittavana ajankohtana.
 • Eheytyneisyysaste kertoo lisää henkilökohtaisesta suhteestasi valon ja varjon välillä, selittää suhtautumistapaasi ja elämäsi haasteita, joita kasvuusi liittyy.
 • Avaat lukkoja ja konkretisoit asioita elämässäsi, peilaat mennyt-tuleva näkökulmia ja nykytilaasi.
 • Syvennät kokemustasi edellisestä Tyytyväisyyden Alkemia moduulista ja myöhemmissä moduuleissa työstät tämän moduulin asioita vielä lisää harjoitusten ja itseanalyysin avulla ja löydät lisää keinoja varjosi omistamiseen.
 • Välitehtävät: Varjopäiväkirjan aloittaminen, kurssin lukumateriaalin aloitus. Ennakkotehtävät seuraavaan moduuliin.

shadow-ornament

Moduuli 3 - Vaali sisäistä kaaostasi

Varjotyöskentelymentelmät aidompaan olemiseen

Kesto 2 päivää + 1 päivä yhdessä myöhemmin sovittavana ajankohtana.

 • Syvennät ymmärrystäsi vastuullisesta kasvusta. Sen keskeinen osa on valon tuominen varjoon, jotta varjo muuntuu valoksi sitä mukaa, kun olet valmis sitä kohtaamaan. Varjotyö on tärkeää halutessamme palvella itseämme korkeampaa tarkoitusta ja sen päämääränä on eheys.
 • Keskityt konkreettisesti varjon tiedostamiseen, ilmiön ymmärtämiseen kokonaisvaltaisesti yksilöissä, ryhmissä ja yhteiskunnassa.
 • Opit arkikäyttöisiä varjotyöskentelymenetelmiä.
 • Saat valmiita harjoituksia, joilla voit jatkaa varosi purkamista myös kotona.
 • Varjon tiedostamista tukevat mindfulness, meditaatio- ja mielikuvaharjoitukset.
 • Valitehtävät: Vertais- ja parityöskentelyharjoitukset, oman meditatiivisen harjoitteen käyttöönotto, varjopäiväkirja jatkuu koko kasvuohjelman ajan.
shadow-ornament

Moduuli 4 - Ihmissuhteiden ja vuorovaikutuksen alkemia

Työpaja vastuullisiin ihmissuhteisiin.

Kesto 2 päivää + 1 päivä yhdessä myöhemmin sovittavana ajankohtana. Asiat sopivat sovellettavaksi mihin tahansa ihmissuhteisiin työssä ja elämässä.

 • Tiedostat millainen on toimiva aikuinen ja vastuullinen ihmissuhde ja miten se ilmenee.
 • Ymmärrät omat vastuulliset tavat toimia suhteessa muihin arjessa.
 • Löydät keinoja kohdata erilaisuutta ja epäasiallista vuorovaikutusta yhteyttä rakentaen. Tunnistat ja tiedostat epäasiallisen vuorovaikutustyylin esim. narsistisen toiminnan ja opit suhtautumaan siihen uudella tavalla.
 • Opit ilmaisemaan itseäsi vastuullisesti kaikissa vuorovaikutustilanteissa.
 • Opit lisäämään avoimuutta, vuorovaikutteisuutta ja tietoisia keinoja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin.
 • Opit kuuntelemaan tarkemmin, havainnoimaan enemmän ja tulkitsemaan vähemmän.
 • Opit luomaan uutta ja tekemään muutosta vuorovaikutuksen keinoin.
 • Välitehtävät itsenäisesti, pareissa ja pienryhmissä.

Kasvuohjelman Hinnat:

Tutustumistyöpaja, Tyytyväisyyden alkemia 390 € sis. alv 24 %. Vähennetään kokonaishinnasta.
Kasvuohjelman kokonaishinta:
8 lähipäivää + 2 henk.koht. ohjauskertaa. Tarkemmat tiedot päivistä ja ajankohdista esitteessä.
Yksityismaksajille: 1 830 € sis. alv 24 %
Yritysmaksajille: 1 830 + alv 24%.
Maksuaikataulu: Tutustumistyöpaja erikseen ja loppuosa 1, 3 tai 6 erässä yhdessä sovitun aikataulun mukaan.

Kesto 4-6 kk.
Tämä on pilotti ohjelma, jonka avulla tulevia ohjelmia kehitetään. Hinta on myös hieman edullisempi.

Katso Tyytyväisyyden Alkemia tutustumistyöpajan ajankohdat tästä

Vastuullisen kasvun valmentajaohjelman ideologia

Vastuullisen kasvun valmentaja on intohimoisesti kiinnostunut kasvamaan ihmisenä itse sekä tukemaan muiden kasvua niin yksilöiden kuin organisaatioidenkin tasolla hyödyntäen kokonaisvaltaista osaamistaan, jota on elämässään hakkinut ja mikä häntä innostaa.

Hän on itsessään jo vertikaalisen sitoutuneen kasvutyön esimerkki ja valmis tekemään töitä sen eteen. Hän ymmärtää vastuullisuuden keskeiset periaatteet eikä ole valmis tinkimään kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja kasvun edistämisestä vastuullisin keinoin itsessä, yksilöissä, ryhmissä tai yhteiskunnassa niiltä osin kuin pystyy itse asioihin vaikuttamaan.

Valmentajamoduulin tiedollinen puoli

Syvennetään aiemman kasvuohjelman sisältöä, näkökulmia ja työtapoja. Perehdytään jungilaisen psykologian peruskäsitteisiin ja jungin viisauteen ihmisenä kasvun suhteen. Systeemiajattelu ja kehityspsykologiset teoriat tuovat myös näkökulmaa vertikaaliseen kehitykseen.

Mitä on vertikaalinen kasvu?
Vertikaalinen kasvu tarkoittaa oman sisäisen käyttöjärjestelmämme uudistamista, omien uskomusten purkamista syvällisellä tasolla, tunteen ja järjen yhdistämistä tässä ja nyt toimintaa tukemaan. Se liittyy usein individuaatioprosessin keski-iän siirtymävaiheeseen, jossa ihminen alkaa purkamaan opittua käsitystä itsestään ja etsimään oman näköistään elämää. Vertikaalinen kasvun vaiheesi kertoo omasta tietoisuuden tilastasi, oman kasvuvaiheesi haasteista ja mahdollisuuksista.

 

Valmentajaohjelmaan voi hakea käytyäsi
"Kasvuohjelman vastuulliseen ihmisyyteen"

Hinnat:

Sisältävät 6 valmennuspäivää ryhmässä, näyttötehtävät, harjoitusten ja tehtävien henkilökohtainen palautteet ja koulutusmateriaalin.

Yksityismaksajille: 1 900 € sis. alv 24 %
Yritysmaksajille: 1 900 € + alv 24 %.
Ilmoittautumismaksu 390 € sis. alv 24 %, ostetaan verkosta ja vähennetään lopullisesta summasta. Loppuosan voi maksaa yhteisen sopimuksen mukaan 1, 3 tai 6 erässä.

 

 

Hienoa!
Miten pääsen mukaan?

arrow

Osta paikkasi Tyytyväisyyden Alkemia tutustumistyöpajaan tästä

Moduuli 5 - Yksilöllisen tietoisuuden lisääminen

Oman vertikaalisen kasvun edistäminen

Valmennus käynnistyy GLP profiililla (Global Leadership Profile), jonka pohjalta teemme osallistujan kanssa henkilökohtaisen kasvusuunnitelman.

Vastuullisen kasvun valmentajaohjelma koostuu vuoden mittaisesta henkilökohtaisen kasvun intensiivimatkasta, jonka pääpaino on oman tietoisuuden vertikaalisessa kasvussa ja säännöllisessä henkilökohtaisessa tuessa (10 x 90 minuuttia  verkossa 10 kk aikana + jatkuva sähköpostituki.)

Tarkoituksena on soveltaa jo aiemmassa kasvuohjelmassa opittuja tietoja, taitoja ja harjoitteita omalla luovalla tavalla arjessa, joka sopii osallistujan yksilölisiin tarpeisiin tarkoituksen mukaisesti ja pysähtyä oman kasvun vaiheen tietoiseen edistämiseen.

Moduulin 5 voi aloittaa jo kasvuohjelman kanssa samaan aikaan.

Hinnat:
Yksityismaksajille: 2 950 € sis. alv 24 %
Yrityksille: 2 950 € + alv 24 %.
Ilmoittautumismaksu 750 €, ostetaan verkosta ja loppuosa 1, 3 tai 6 erässä yhdessä sovitun aikataulun mukaan.

Moduuli 6 - Yhdessä kohti kasvua

Ryhmäosa keskinäisen kasvun tukemiseen, 3 x 2 pv lähitapaamisia + näyttötehtävät.

Ryhmävalmennuksen osassa keskeiset teemat ovat:

 • Valmentajan yksilöllinen kasvu valmentamisen ja ohjaamisen tukena. Reflektoimme yksin ja ryhmässä jatkuvasti omaa kasvuamme vastuullisen kasvun valmentajaksi.
 • Tyytyväisyyden haaste -viitekehyksen soveltaminen työhön. Käymme tarkemmin läpi viitekehyksen sisältöä ja siihen piiloutuvaa hiljaista ymmärrystä, jota voimme valmentajina soveltaa monin tavoin. Tätä tukee myös ohjelman lukumateriaali.
 • Harjoittelemme katsomaan asioita laajemmista systeemisistä kokonaisuuksista käsin ja tulkitsemme organisaation kasvuvaiheita.
 • Opimme tapoja herätellä tietoisuutta ja tunnustella tuntematonta, jota kohti olemme matkalla.
 • Oman valmentajaprofiilin luominen ja/ yrittäjyysnäkökulma ammatilliseen hyödyntämiseen.
 • Välitehtävät: varjopäiväkirja, lukumateriaaliin liittyvät soveltavat analyysit, jotka sovelletaan oman organisaation näkökulmaan. Näyteohjaus ryhmälle vastuulliseen kasvuun liittyen (tilaisuus tai video) Kurssikavereiden ohjauksen seuranta 2x. Kaksi yksilöohjausasiakasta x 10 tapaamista vuoden aikana, niiden reflektointi ja asiakaspalaute. Lopuksi oman kasvun essee, jossa pohdit valmiuttasi vastuullisen kasvun valmentajaksi ja valitset haetko titteliä "Vastuullisen kasvun valmentaja".

 • Ryhmäosa alkaa, kun on tiedossa vähintään 4 osallistujaa. Käytyäsi Kasvuohjelman vastuulliseen ihmisyyteen, voit ilmoittaa kiinnostuksesti myös valmentajaohjelman suhteen. Tämä ei vielä sido sinua mihinkään vaan saat tiedon, kun ryhmä käynnistyy ja voit katsoa tilannetta silloin uudestaan.
shadow-ornament

Tutustu ohjelman teemaan!

1. oppitunti
7.8.2018 klo 17-20
Helsinki, True tila, Malmi

"Yksilön vastuu ja kasvu"
-luento ja keskustelutilaisuus

OSTA LIPPUSI TÄSTÄ

Huom! paikkoja rajoitetusti

Kirsi Mäkinen
Tyytyväisyyden haaste konseptin kehittäjä

Puh. 040 5354 991
etunimi.sukunimi at tyytyvaisyydenhaaste. fi