Kasvuohjelma vapauteen ja vastuulliseen ihmisyyteen

Kasvuohjelma 2.0
toteutetaan yhteistyössä Espoon työväenopisto Omnian kanssa

 

 

Ilmoittautuminen 29.5.2020 alkaen!

Ilmonet.fi


Ilmoittautumisajasta kerron erikseen myös kaikille sähköpostilistalla oleville:

Kasvuohjelma vapauteen ja vastuulliseen ihmisyyteen

 • Perustuu kehityspsykologiaan ja aikuisen henkiseen kasvuun ihmisenä, jungilaiseen viisauteen sekä omaan kokemukseeni ja tästä kehittämääni viitekehykseen nimeltä "Tyytyväisyyden haaste".
 • Kasvuohjelman erityispiirre on, että se ei perustu vain perinteisiin oppimistapoihin. Osa kasvua on myös oppia oppimaan uudella tavalla. Näitä kasvun keinoja harjoittelet erityisesti moduulien välissä käytännössä normaalin arkesi parissa. Kasvuohjelmassa harjoitellaan elämänsä katsomista laajemmin, tietoisemmin ja kokonaisvaltaisemmin. Samalla opitaan työkaluja itsen muuntamiseen, kasvun esteiden poistamiseen ja saadaan valmiuksia tietoisempaan oman vallan ja voiman käyttöönottamiseen tilanteesta riippumatta.
 • Kasvuohjelman aikana on osallistujilla käytettävissään suljettu Facebook ryhmä vertaistukeen. Koulutukseen sisältyy niin ennakko- kuin etätehtäviä sekä 1 tunti henkilökohtaista ohjausta verkkon kautta. Yksityiskohdat miten tämä toimii selviävät koulutuksen alussa.

Johdantomoduuli
Tie omaan voimaan ja viisauteen

 • Kasvuohjelman johdantomoduuli Tie omaan voimaan ja viisauteen Espoossa 7.-8.11.2020 klo 10 - 15.

  Syksyllä 2020 Helsingin, Espoon ja Vantaan työväenopistoissa.
  Moduuli auttaa sinua ymmärtämään ihmisenä kasvun perusasiat, jotka vaikuttavat kasvuun yksilöinä, ryhminä ja yhteiskuntana. Opit uudelleenmuotoilemaan ymmärrystäsi muutoksesta sen suunnasta ja haasteista. Opit polun, joka toistaa itseään ihmisessä joka hetki ja lisää ymmärrystämme läsnäolon merkityksestä kokonaisvaltaisesti hyvälle elämälle.
  Tämä moduuli on erillinen kurssi, joka toimii johdantona kasvuohjelmaan. Jos olet käynyt ”Tie omaan voimaan ja viisauteen” nimisen kurssin 2019 missä tahansa opistossa, voit tulla suoraan kasvuohjelmaan. Jos olet käynyt vastaavan "Tie tyytyväisyyden tasapainoon" kurssin aiemmin, suosittelen kertaamaan tämän moduulin.

"Sain selvyyden ja selityksiä omille toimintatavoille ja koulutus toi teoriaa käytännön kokemusten tueksi. Opettaja on erittäin selkeä ja johdonmukainen. Vaikea aihe oli pureksittu helppoihin, pieniin asioihin, joita tavallinen tallajakin ymmärtää."
Kaisa Latva-Rasku, arvio 5/5.

"Kokonaisuuteen tuli uusia paloja. Kuva muuttui moniulotteiseksi, kun se ennen oli litteä. Kokemuksellisuuden voima on huikea opettaja! Vastasi odotuksia erinomaisesti."
Hanne, arvio 5/5.

"Kurssi auttoi itsensä löytämisessä, ihmissuhteiden hallinnassa ja antoi ymmärrystä muita ja itseään kohtaan. Ylitti odotukset! Hyvä kouluttaja, erittäin huomioon ottava, tasapuolinen, innostava ja johdonmukainen, joka sai ajattelemaan asioita laajemmin. Kurssi sopii kaikille."
Kirsi, arvio 5/5. 

"Koulutus vastasi odotuksiani erinomaisesti ja auttoi näkemään kasvun haasteet, mahdollisuudet ja suunnan ja toi uskoa etenemiseen kohti arvoja ja henkisyyttä sekä antoi työkaluja kehittymiseen. Teoria ja viitekehys olivat erityisen hyvät."
Jenni, arvio 5/5.

Kasvuohjelma vapauteen ja vastuulliseen ihmisyyteen

Koulutus on jatkoa kurssille ”Tie omaan voimaan ja viisauteen”.
Voit käydä kurssin missä tahansa työväenopistossa.
Tarkemmat tiedot koulutuskalenterista.

Kasvuohjelma auttaa käynnistämään henkilökohtaisen kasvuprosessin.

   • Onko sinulla jokin kokemus, joka on ollut tiedossasi pitkään ja jota haluaisit muuttaa ja löytää uusia keinoja sen selvittämiseen?

     

   • Haluatko oppia näkemään syvemmälle tilanteisiin ja navigoimaan hämmennyksestä eteenpäin?

Kasvuohjelma perustuu kehityspsykologiaan, aikuisena kasvuun sekä Jungilaiseen viisauteen. Sen tarkoituksena on auttaa sinua muuntamaan maailmankatsomustasi ja niitä elämäsi kohtia, jotka rajoittavat, estävät tai ovat tulleet ongelmallisiksi elämäsi aikana. Tämän seurauksena syntyy pitkässä ajassa kasvua, kun otat opit käyttöön arjessa.

Perinteisen oppimistavan lisäksi sovelletaan kokemuksellista oppimaan oppimista.
Ihmisenä kasvu on vastuunottamista omasta oppimisesta sisäsyntyisesti. Osallistuva ryhmä muodostaa ns. tutkimuslaboratorion, jossa voi luottamuksellisesti jakaa ja pohtia epätyypillisiäkin kokemuksia.

Koulutus rakentuu käytännön harjoitteita tukevaan teoriaan, harjoituksiin, keskusteluun, ennakko- ja välitehtäviin sekä yhteiseen FB ryhmään ja henkilökohtaiseen ohjaukseen 1 tunti/opiskelija, joka tapahtuu verkossa. Opiskelija työstää omaa tilannettaan ottamalla käyttöön harjoiteltavia asioita moduulien välissä kotona. Aijankäyttö etäopiskelussa on opiskelijan tarpeista ja innostuksesta riippuvaista.

Kasvuohjelman ennakkotehtävät ilmestyvät tähän alle 1kk ennen moduulin ajankohtaa.

Kasvuohjelman ajankohdat

 • 1

  Moduuli La - su 21.-22.11.2020, klo 10 - 15, Espoo Omnia, Tapiola

 • 2

  Moduuli La-su 9.-10.1.2021, klo 10 -15, Espoo Omnia, Tapiola

 • 3

  Moduuli La - su 6.-7.2.2021, klo 10 - 15, Espoo Omnia, Tapiola

Ilmoittautuminen 29.5.2020 alkaen:

ilmonet.fi

Mitä kasvu ihmisenä tarkoittaa?

Ihmisenä kasvu on sisäsyntyistä halua kasvaa, oppia ja mennä elämässään eteenpäin. Se on avointa suhdetta muutokseen, kriisiin ja elämän haasteisiin, joita kaikille vastaan tulee. Nämä haasteet ovat myös työkaluja matkallamme, jotka ohjaavat uuteen suuntaan. Se suunta on aina kokonaista ihmisyyttä kohti, sisäänpäin ja kohti syvyyksiä itsessämme. Se tarkoittaa kokonaisvaltaisemman, laajemman, syvemmän ja tietoisemman elämän vastaanottamista ja itsemme avaamista uudenlaisille tavoille oppia, kerätä tietoa, ymmärtää asioita ja tiedostaa ketä oikeastaan olemme, mistä tulemme ja minne olemme menossa. Tässä muutamia yleisiä pitkäjänteisen kasvumatkan hedelmiä:

  • Ihmisenä kasvussa yhdistyvät ajattelu, tunteet, kokemukset ja kaikki aiemmin oppimasi.
  • Ihmisenä kasvu auttaa ihmissuhdeymmärryksessä ja saa elämäsi ihmissuhteet toimimaan.
  • Se auttaa ratkaisemaan ongelmia, mutta keskeisenä asiana ei ole löytää täsmäkeinoja tiettyjen ongemien ratkaisemiseen vaan oman maailmankuvan laajentaminen ja sitä kautta elämän ongelmien kokonaisvaltainen helpottuminen tai selkiintyminen niiden todellisia syitä muuttamalla ja poistamalla.
  • Se auttaa ymmärtämään itseäsi, elämääsi uudella tavalla ja näkemään siinä tarkoitusta ja merkityksellisyyttä.
  • Jokainen kasvuporras, jonka elämässäsi otat lisää kokonaispotentiaaliasi elää muuttuvassa ja epävarmassakin ympäristössä menettämättä hermojasi tai syyttämättä asioista muita ihmisiä. Kasvu antaa konkreettista osaamista, miten  vastuu omista tavoitteista ja siihen sitoutuminen muuttaa elämää ja maailmankuvaa käytännössä ja ratkaisee ongelmia ilman, että sinun tarvitsee käyttää yöuniasi niiden ratkaisemiseen.
  • Kasvu parantaa valmiuksia toimia vaikeissa ja kompleksisissa tilanteissa, joiden ratkaisut eivät ole vielä nähtävissä ja antaa käytännöllistä ymmärrystä uuden tiedon tunnistamiseen, tutkimiseen ja soveltamiseen.
  • Kasvu ihmisenä on matka, prosessi, jossa ei tähdätä maaliin vaan opitaan ymmärtämään matkaa jatkuvana oppimisen ja kasvun mahdollisuutena. Täten se kasvu mitä haetaan ei myöskään synny vain näiden kurssipäivien aikana vaan edellyttää sisäistä motivaatiota ottaa se osaksi arkea. Tämä on käytännöllinen ja kokemuksellinen oppimismahdollisuus, joka auttaa sietämään ja toimimaan hämmennyksen ja epävarmuudenkin kanssa tietoisemmin osana kaikkea elämää.
  • Kasvu antaa valmiutta nähdä osaamisesi uudessa valossa ja katsomaan mitä olet kaikkien rooliesi ja tähän asti opittujen asioiden lisäksi. Siten se mahdollistaa myös uudenlaisen työn tai uran suunnittelun rajoitteiden, esteiden ja muiden henkilökohtaisten kipukohtien poistuessa tai muuntuessa uuteen muotoon.
  • Ollaan kuitenkin sen verran realistisia, etten lupaa neljässä kuukaudessa sinulle kuuta taivaalta vaan mahdollisuuden ymmärtää mitä itseen kohdistuvan muutoksen tekeminen vaatii itseltäsi, mahdollisuuden käynnistää tämä prosessi ja saada tukea ja työkaluja alkuun. Kaikki on lopulta kuitenkin itsestäsi kiinni.
  • Kaikella oppimallasi on myös pitkän aikavälin kasvun mahdollisuus, joka riippuu omasta mielenkiinnostasi panostaa ja jatkaa asian parissa koulutuksen jälkeenkin.

 

Kouluttajasta

Hei Olen Kirsi Mäkinen, vastuullisen kasvun valmentaja ja omaehtoisen oppimisen konkari, hr-ammattilainen, valmentaja ja kouluttaja. Työväenopistossa olen opettanut vuodesta 2016 alkaen. Lue lisää minusta.

Kaiken inhimillisen kasvun lähtökohdat ovat aina itsessä, rehellisyydessä ja kokonaisen ihmisyyden hyväksymisessä osaksi itseä. Olen on käynyt omaa tietoista kasvumatkaani 10-vuotta.

Olen tutustunut useisiin aikuisena kasvua tukeviin teorioihin, menetelmiin ja työkaluihin, jotka auttavat näkemään maailman kokonaisemmin, holistisemmin ja osana meitä isompaa todellisuutta.Tästä kaikesta olen luonut oman viitekehyksen, jonka kautta opetan kasvuohjelmassa.

Tuleva kirjani vastuullisesta kasvusta ilmestyy Basam Booksin kustantamana 2020. Kasvuohjelma auttaa ottamaan kirjassa kuvattuja asioita käyttöön, löytämään keinoja kasvaa ja oppia uudella tavalla, ymmärtämään elämää kokonaisvaltaisemmin ja näkemään oman mahdollisuutemme vaikuttaa isoon kuvaan ajassa, jota elämme.

Kasvuohjelma sopii sinulle jos:

 • Suhtaudut elämään ja itseesi avoimesti ja avarakatseisesti, kaihtamatta mahdollisuutta oppia itsestäsi ja elämästäsi jotain mitä et olisikaan halunnut tietää..
 • Haluat katsoa kurssin asioita uudenlaisten tapojen kautta, jotka eivät ehkä olet ennestään tuttuja esim. psykologian oppikirjoista.
 • Olet valmis kokemukselliseen oppimiseen ja tietoisuutesi herättelyyn myös kurssipäivien välissä.
 • Haluat harjoitella ja ravistella tietoisuuttasi, totuttuja kaavojasi ja itsestäänselvyyksiä.
 • Olet kiinnostunut myös teoriasta sekä satujen ja myyttien tulkinnasta ja sen oppimisesta, että viisaus löytyy sinusta.

Kasvuohjelma ei sovi sinulle jos:

 • Olet akuutissa kriisissä esim.masentunut, ahdistunut tai sinulla on muita akuutisti päällä olevia mielenterveyden haasteita. Hyvin toipuneille sopii kuitenkin hyvin ja on antoisaa.
 • Haluat pitää kiinni totutuista toiminta- ja ajattelumalleistasi etkä ole halukas kasvamaan ihmisenä kohti uutta, joka saattaa vaatia myös epävarmuuden ja epämukavuuden kohtaamista.
 • Sinulla ei ole aikaa tai mielenkiintoa panostaa kurssin välitehtäviin ja harjoituksiin ennakkoluulottomasti.
 • Etsit valmiita täsmävastauksia elämäsi ongelmiin ja haasteisiin jaksamatta keskittyä vastausten löytämiseen itse.
 • Rehellinen ja autenttinen suhde itseen ja ihmissuhteisiin tuntuu vielä liian pelottavalta kohdata.

Ilmoittautuminen 29.5.2020 alkaen:

ilmonet.fi

Katso kasvuohjelman alkuesittely

Keskustelimme Johtamisen ja henkisen kasvun valmentajan Dan Sobackin kanssa vastuullisesta kasvusta ja ihmisyydestä. Katso tästä.

Kasvuohjelmaan liittyviä kirjoituksia

shadow-ornament

Kirsi Mäkinen
Tyytyväisyyden haaste viitekehyksen luoja ja
vastuullisen kasvun ohjelmien kehittäjä

Puh. 040 5354 991
etunimi.sukunimi at tyytyvaisyydenhaaste. fi