Valmennusmenetelmät

Tyytyväisyyden haaste -valmennusmenetelmät perustuvat holistiseen ihmiskäsitykseen

Tyytyväisyyden haasteet ovat asioita, jotka estävät, jarruttavat sinua kokemasta ja tekemästä. Ne estävät sinua myös onnistumasta työssäsi tai tavoitteissasi. Ne rajoittavat sinua elämästä täysillä, sisäistä motivaatiotasi kuunnellen.

Tyytyväisyyden haasteet ovat usein tunteita, tarpeita, ajatuksia, toimintamalleja, uskomuksia, kasvatusnormeja ja muita itsen ulkopuolelta omaksuttuja asioita, jotka rajoittavat yksilön, tiimin tai työyhteisön hyvinvointia ja kasvua.

Tyytyväisyyden haasteessa kohtaat itsesi, ajattelutyylisi haasteet, tunteet, tarpeet ja analysoit toimintaasi ja vuorovaikutustasi ja suhdettasi itseen ja muihin. Tyytyväisyyden haaste opettaa sinulle suunnan, jonka askeleet itse rakennat. Se on henkistä kasvua ihmisenä kohti kokonaista itseä.

Syvyyspsykologiset teoriat ovat ajankohtaisia nykyäänkin

Tyytyväisyyden haaste valmennukset, koulutukset ja työpajat perustuvat pääosin Carl Gustav Jungin syvyyspsykologisisten teorioiden soveltamiseen kuten individuaationäkökulmaan, Ken Wilberin integral teoriaan, radikaaliin rehellisyyteen, NVC menetelmään sekä johtamisen ja kasvatuspsykologian teorioihin sekä muihin ratkaisukeskeisiin ja kognitiivisiin valmennus- ja ohjausmenetelmiin. Kehitys alkoi 2013 opinnäytetyöprojektistani, jossa kehitin organisaation tietoisuutta yksilöllistä tietoisuutta lisäämällä.

Minulla on taustalla yli 8-vuotta kestänyt henkisen kasvun matka, joka on auttanut minua kasvamaan kohti omaa potentiaaliani ihmisenä ja saamaan valmiuksia auttaa myös muita  tällä matkalla eteenpäin, joka on elämän mittainen. Jungilainen psykologia ja kehityspsykologia ovat olleet tässä merkittävässä roolissa kasvun edistämiseksi.

Tyytyväisyyden haaste auttaa sinua tutustumaan syvällisesti itseesi ja kasvamaan kohti kokonaista itseä, antaa työkaluja arkeen sekä läsnäolon harjoitteluun. Tämä mahdollistaa esim. entistä tarkoituksen mukaisemman ja tyytyväisemmän elämän yksilölle sekä kokonaisvaltaisen johtamistavan työssä suhteessa itseen ja muihin.

Luontaiset taipumukset ajattelutyylianalyysi

Luontaiset taipumukset ovat osa jokaista valmennusta muodossa tai toisessa. Suomalaisten kehittämä henkilöanalyysi perustuu C.G.Jungin oivaltamaan teoriaan ihmisen erilaisuudesta, 16 erilaisesta ajattelutyylistä. Tästä teoriasta on muodostunut myös MBTI-menetelmä, joka löytyy tämän menetelmän taustalta. Luontaiset taipumukset auttavat sinua ymmärtämään omia vahvuuksiasi sekä heikompia ns. varjopuoliasi ja sitä miten voit itse tasapainottaa elämääsi tämän ymmärryksen kautta. Sen lisäksi analyysi kertoo juuri sinun ajattelutyylille tyypilliset kasvun mahdollisuudet. Saattaa kuulostaa tutulta tai tavalliselta, mutta Jungin teorioissa on aina syvällinen, ihmisen omaehtoista kasvua ja kehitystä tukeva näköulma ja siksi menetelmä on loistava syvällisen itsetuntemuksen työkalu esim. uutta uraa, yrittäjyyttä tai muutosta etsivälle. Yhtä lailla se auttaa ymmärtämään ihmisten välisten ristiriitojen syitä ja kehittää erilaisuuden hyväksymisen taitoa toimien siten vaikka tiimien ja työyhteisöjen kehittämisessä. Luontaiset taipumukset analyysin avulla voit rakentaa luovempia ja innovoivampia tiimeja työyhteisöjä ja ymmärtää uupumuksen todellisia syitä. Luontaiset taipumukset vievät sinua siis kohti koko potentiaaliasi, sitä osaa itsessäsi, jonka olet aina halunnut kohdata ja niitä puolia, joita työyhteisössä tarvitaan uudistumisessa, luovuudessa, muutoksessa ja ongelmien ratkaisussa.

Väkivallaton, rakentava vuorovaikutusmenetelmä

Tyytyväisyyden haasteiden kohtaamisessa tukee väkivallattoman rakentavan vuorovaikutuksen menetelmä (non-violent communication), joka auttaa luomaan tunne-tarve yhteyttä sinun sisällesi sekä suhteessa muihin ihmisiin. Kyseessä on empatiaa ja myötätuntoista vuorovaikutustyyliä opettava menetelmä, joka sopii sovellettavaksi jatkuvasti ihmisten kanssa niin työssä kuin vapaallakin. Se on menestynyt erityisesti koulutuksen, opetuksen, terveydenhuollon, sosiaalialan, vankeinhoidon ja poliisitoiminnan parissa, tilanteissa, joissa ihminen kohdataan ihmisenä ja saatetaan joutua joskus vaikeisiinkin vuorovaikutus- ja sovittelutilanteisiin. Menetelmä toimii loistavasti myös liike-elämässä ja kaikenlaisissa työyhteisöissä käytettäväksi sisäisen hyvinvoinnin sekä tunne-tarve-yhteyden ymmärtämiseen, yhteistyön luomiseen ja sovitteluun. Tämä menetelmä yhdessä Jungin teorioiden kanssa toimii erinomaisesti ja auttaa yksilöitä ja työyhteisöjä löytämään yhteisen kielen, joka syventää kasvua kohti uuden ajan itsensä johtamista.