Miksi on vaikea kasvaa täyteen potentiaaliinsa?

Historiamme vaikuttaa meihin kokonaisvaltaisesti

Elämme uuden ajan alkua ihmisen tietoisuuden hyppäyksessä. Jos tarkkoja ollaan, tuo aika ei ole vielä kunnolla alkanutkaan. Otamme vasta ensi askeliamme ja kaikki asian ”early adapterit” ovat vasta omaksumassa asiaa. Tähän kuitenkin liittyy paljon asioita ja ristiriitoja, jotka haastavat nykykäsityksemme.

Olemme teollistumisen alusta alkaen n. 200 vuotta sitten pyrkineet rakentamaan maailmankuvaamme ulospäin. Olemme kehittäneet koneita, laitteita, ammatteja, teollistunutta yhteiskuntaa ja viimeisten vuosikymmenten aikana tämä kehitys on kääntynyt entistä nopeampaan digitaaliseen suuntaan. Olemme tottuneet kilpailemaan ja arvottamaan asioita ja toimimaan tiettyjen odotusarvojen mukaisesti.

Kaikki kehitys ja vaurauden kasvu on vaikuttanut myös työyhteisöihimme, johtamiseen sekä ammattien kehitykseen, työn organisointiin ja rakenteisiin. Se on muokannut rooleja, ajattelumalleja, uskomuksia, asenteita ja johtanut sekä työyhteisön että yksilön omien tavoitteiden kasvuun ja kehitykseen samaa tahtia työyhteisön ja yhteiskunnan tarjoamien mahdollisuuksien kanssa. Pidämme itsestään selvänä sitä, että ”tällaista työelämä on.”

Egosta irrottautumisen haaste

Kaikki tämä on entisestään lisännyt egomme tarvetta hallita, omistaa, olla vallassa ja vastuussa kaikesta mitä teemme ja mitä elämäämme liittyy. Olemme vieneet tämän ajatuksen niin pitkälle, että yritämme jatkuvasti pitää myös elämämme joka osa-alueen langat tiukasti käsissämme. Turvallisuuden tarpeemme on kasvanut. Mitä enemmän saavutamme ja omistamme, sen enemmän koemme tarvitsemamme sitä samaa lisää ja sitä enemmän koemme tarvetta suojella tämän tilan ylläpitoa estämällä mitään muuttumasta.

Elämä muuttuu kuitenkin nopeasti eikä ole mahdollista varautua kaikkeen siihen mihin haluaisimme. Yllätyksiä tulee eteen. Tämä on meistä turhauttavaa ja epävarmuuden sietokykyämme koettelevaa. Tulevaisuuden työelämä on entistä enemmän tämän suuntaista, ennustamatonta, epävarmaa ja muuttuvaa. Se koettelee mielemme joustavuutta ja tarjoaa mahdollisuuksia oppia uusia itsensä johtamisen taitoja.

Näitä taitoja, joita tarvitaan entistä enemmän ovat mm. ajattelu- ja tunnetaidot, tietoisuustaidot, itsensä johtamisen taidot, hyväksymisen ja irrottautumisen taidot, vuorovaikutustaidot ja lisäksi meidän on löydettävä uusia suhtautumistapoja löytää kestävää tyytyväisyyttä muilla keinoin kuin vain suojelemalla heikkoa sisäistä turvallisuuden tunnettamme ulkoisin keinoin. Mitä avuksi?

Haluamme löytää kestäviä keinoja haasteiden edessä. Siitä huolimatta tartumme helposti ns. ”helppoihin temppuihin”, koska sisäisen kasvun keskeneräisyytemme estää meitä näkemästä kestävien vaihtoehtojen hyötyjä. Kestävä vaihtoehto tulevaisuuden kohtaamiseen on sisäisen kasvumme edistäminen, kääntyminen tutkimaan itseämme, sitä kuka oikeasti olemme, mitä haluamme ja millaisia lopputuloksia haluamme saada aikaan sekä miksi lopulta haluamme kaikkea mitä haluamme. Tulevaisuuden muutokset johtamisessa ja organisaatioissa edellyttävät yksilöllisen kasvun ja tietoisuuden lisäämistä. Tämä tapahtuu hiljentymällä itsemme kuuntelemisen äärelle säännöllisesti vapauttamalla intuitiomme.

Tyytyväisyyden ensimmäinen haaste, totuus

Se miksi kirjoitan tätä blogia johtuu siitä, että haluaisin tuoda esiin yhden ison tekijän, jolla voimme muuttaa paljon ja kasvaa nopeammin yksilöllisesti. Se asia on nimeltään rehellisyys. Näin isot muutokset, joita nyt on käynnissä yksilössä, työyhteisöissä tai yhteiskunnassa, helpottuvat, kun uskallamme katsoa asioita ja itseämme rehellisesti.

Olen pitkään seurannut tapoja, joilla ihmiset yrittävät kiertää totuutta itseltään ja muilta tai vältellä kokemasta tiettyjä asioita tai tunteita. He hylkäävät tällöin omat arvonsa ja myyvät sielunsa paholaiselle, kunhan vaan hinta on hyvä. Se hinta onkin hyvin kallis. Siitä seuraa paljon pahoinvointia siinä vaiheessa, kun on jo liian myöhä muuttaa mitään. Se on vaihe, jolloin ihminen tajuaa jo olevansa masentunut, kyllästynyt, väsynyt tai työkyvytön. Tämä on merkki siitä, ettemme ole olleet itsellemme riittävän rehellisiä ja tietoisia siitä, mistä kehomme tai mielemme on meille yrittänyt kertoa.

Moni meistä on vain järjen tasolla rehellinen. Moni tietää itse mitä haasteita on, muttei halua myöntää niitä itselleen tai muille vaan välttelee käsittelemästä tilannetta. Historian valossa on ymmärrettävää, että meidän on ollut helppo ajautua suorittamisen putkeen ja mennä virran mukana, koska olemme kasvaneet siihen ja imeneet arvot, asenteet, ajatusmallit, reagointitavat ja vuorovaikutustyylin jo äidin maidossamme. Se mikä kasvaa meihin vuosikymmenten kuluessa, vaatii vuosia lähteekseen pois.

Ihmisen tietoisuuden kasvun oivalluksia

Abraham Maslow puhui omassa tarvehierarkian pyramidissaan itsensä toteuttamisesta, mikä oli hänen mukaansa ihmisen motivaation keskeinen suunta. Hän ymmärsi, että ennen kuin tämä tarve voi toteutua on alemmat ns. perustarpeet kuten selviytyminen ja turvallisuus tyydytyttävä ensin ennen kuin ihminen pystyy keskittymään itsensä toteuttamiseen. Tähän liittyy myös se ongelma miksi meille on niin vaikea luopua tutusta ja turvallisesta, vaikka se olisikin tylsää ja epätyydyttävää. Tämä taas on suoraan yhteydessä siihen totuuteen mihin uskomme ja mitä uskottelemme itsellemme. Kun emme ole tunnistaneet sisäistä turvallisuuden tunnettamme, etsimme sitä jatkuvasti itsemme ulkopuolelta. Jos taas olisimme sen tunnistaneet ja pystyisimme löytämään sen aina itsestämme, vapautuisi meiltä energiaa itsemme toteuttamiseenkin enemmän.

Sveitsiläinen psykiatri, Carl Jung tiesi mihin suuntaan ihmisen sisäinen kasvu kulkee, kunhan vaan ihminen itse uskaltaisi hypätä siihen matkaan mukaan. Tässä onkin kyseessä hyppäys, koska tietoisuus kasvaa ulos tiedostamattomasta. Tietoiseksi tuleminen on siis iso hyppäys, joka mullistaa ihmisen käsitystä itsestään, muista, työstä, elämästä, yhteiskunnasta, kaikesta. Tuo suunta on transformaatio ja alkeamia. Käytännössä se on sama kuin mihin organisaatioidenkin kasvu on matkalla.

Carl Jung puhui ihmisen individuaatioprosessista, joka on elämän mittainen kasvun matka. Hänen mukaansa ihminen rakentaa tietoisen minänsä ensimmäisen 20-30 vuoden aikana ja lopun elämäänsä hän käyttää siitä käsityksestä irrottautumiseen löytääkseen koko potentiaalinsa ja todellisen oman äänensä.

Tästä samasta prosessista on kyse silloinkin, kun haluamme kulkea kohti tulevaisuuden johtamismallia ja teal organisaatiota tai ottaa käyttöön uuden ajan työtapoja. Bill Torbert kirjoittaa tästä yksilöllisen tietoisuuden kasvusta kirjassaan Action Inquiry ja Frederic Laloux puolestaan saman asian viemisestä organisaatioon kirjassaan Reinventing Organizations.

Mistä voin aloittaa sisäisen kasvun?

Sisäinen kasvu lähtee organisaatiotasollakin yksilön oman tietoisuuden kasvusta. Mitä useampi omaksuu tämän toimintamallin, sen vahvemmin asia heijastuu myös työyhteisöön. Asian keskeinen tyytyväisyyden haaste on kuitenkin totuus.

  • Mihin totuuteen sinä uskot asiassasi?
  • Mitkä asiat tai uskomukset sinua rajoittavat omaksumasta uusia asioita?
  • Mitä et vielä itsestäsi tiedä?
  • Millä tavoin haluat avata näkökulmaasi tulevaisuudessa?
  • Mikä sinun elämäsi tarkoitus oikeasti on?
  • Mihin haluat elämässäsi kasvaa?

Näitä kysymyksiä on tärkeää pohtia, jotta pääset alkua pidemmälle. Ne ovat kaikki valintoja, joita teemme ja jotka vaikuttavat oleellisesti elämäämme tulevaisuudessa. Totuuden haaste koostuu uskomuksista, ajatuksista, tunteista, asenteista, tarpeista, oppimistasi asioista, vuorovaikutustyylistä, itsesi ymmärryksestä jne. Eli kaikesta siitä, mitä olet omaksunut ja oppinut elämässäsi siitä, miten ihmisen kuuluu yhteiskunnassamme elää ja olla. Ne eivät ole oman aidon tahtosi mukaisia vaan niitä asioita, joita olet tottunut noudattamaan ja pitämään itsestään selvänä, osana itseäsi, elämääsi ja sitä kuka uskot olevasi nyt.

Emme siis voi elää tulevaisuutta vaan halutessamme tehdä viisaita valintoja, on aloitettava tästä hetkestä ja oman todellisuutemme katsomista rehellisesti, oman varjomme tiedostamisesta ja niiden asioiden käsittelystä, jotka tuntuvat epämukavalta. Kaikkein epämiellyttävimmät asiat ja kokemukset ovat niitä, jotka voivat opettaa meitä eniten irrottautumaan kasvuhistoriamme, kokemustemme ja opittujen asioiden vaikutuksesta ja kulkemaan kohti avoimempaa suhdetta itseemme ja muihin. Tämä on osa sitä kasvua, mitä kasvu kohti tulevaisuuden työelämää meiltä edellyttää entistä enemmän.

Mitä rehellisemmin ja syvemmin pystyt vastaamaan edellisiin kysymyksiin itseäsi kuunnellen, ei pelkästään järjen avulla, sen helpommin voit tunnistaa oman tietoisuutesi tilan sekä asiat, jotka estävät sinua toteuttamasta sitä tarkoitusta, mikä sinun elämälläsi on.

Kirjoittaja:
Kirsi Mäkinen

Olen tyytyväisemmän työelämän sanansaattaja, Tyytyväisyyden haaste valmennusmallin kehittäjä, valmentaja ja uuden ajan työyhteisöjen kehittäjä. Autan esimiehiä, asiantuntijoita, tiimejä ja työyhteisöjä sekä aloittavia pienyrittäjiä löytämään uudelleen suunnan ja yhteyden koko potentiaalinsa hyödyntämiseen työssään.