Myötätuntomme haaste: Pystytkö ymmärtämään myös narsistia?

Mikä tekee narsistista narsistin? Mikä saa pahantekijän tekemään pahaa?

Vaikeita kysymyksiä, en pysty antamaan täydellistä kaiken kattavaa vastausta enkä aio edes yrittää. Voin kuitenkin kertoa sinulle yhden näkökulman asiaan.

Ajattele tilannetta, mitä tahansa aiempaa kokemustasi, jossa koet tulleesi väärin kohdelluksi tai jossa olet kokenut henkistä väkivaltaa tai muulla tavoin samaistut tähän kysymykseen. Nousiko mieleesi ajatus, että olet viaton uhri ja haluaisit kostaa tai nähdä toisen osapuolen saavan rangaistuksensa? Herättääkö tämä ajatusleikki sinussa voimakkaita tunteita ja alkaako ehkä silmissäsi liikkumaan toimintaelokuva, jossa esität pääosaa ja annat pahantekijälle takaisin kaikin mahdollisin asein? Tuntisitko silloin oikeudenmukaisuuden toteutuneen?

Vai aiheuttaako ajatusleikki sinussa ehkä tunteen, että omien vihaisten ajatustesi ajatteleminenkin on pahasta ja tuomittavaa? Pelkäätkö tulevasti tulkituksi myös yhtä huonoksi ihmiseksi, jos uskallat edes ajatella kyseistä asiaa?

Mieti tämän jälkeen miltä sinusta tuntuisi, jos olisit kyseinen pahantekijä? Millaisia tunteita mieleesi nousee, kuvaile niitä tai listaa ne ylös. Millaisia tunteita pahantekijässä siis herättää se mitä hän tekee? Löysitkö paljon tunteita vai tuntuiko vaikealta löytää mitään tunteita ollenkaan pahantekijän näkökulmasta?

Jos tuntui vaikealta asettua pahantekijän asemaan, mieti mitä se kertoo sinusta itsestäsi? Onko sinulle vaikeaa tuntea myötätuntoa ja empatiaa muita ihmisiä kohtaan vai onko myötätuntosi valikoiva, arvottava ja tuomitseva, joka onkin sitä mieltä, etteivät pahantekijät ansaitse myötätuntoasi? Tekeekö mielesi kieltäytyä koko ajatuksesta tai syntyykö sinussa vain lisää vihan tunteita pahantekijää kohtaan? Tekeekö mielesi nyt reagoida jotenkin pahantekijän toimintaan voimakkaasti? Huomaatko mille asialle oikeastaan oletkaan nyt vihainen?

Tyytyväisyytemme haasteet alkavat ajatuksistamme

Mikä siis tekee narsistista narsistin? Asiaan vaikuttavat hänen omat väkivaltaiset ajatukset, jotka yhtyvät hänen tunteisiin ja synnyttävät väkivaltaista toimintaa. Siinä missä sinä olet kykenevä ajattelemaan väkivaltaisia tuomitsevia ajatuksia ja syyttämään pahantekijää ja mahdollisesti vielä kiellät jotkin ikävän tuntuiset ajatukset itseltäsi etkä löydä myötätuntoa toista ihmistä kohtaan riippumatta siitä mitä hän on tehnyt, olet käynyt läpi samanlaisia kokemuksia mitä pahantekijäkin ennen kuin ryhtyi tekoonsa.

Meille ihmisille on paljon helpompaa nähdä syy aina muissa ihmisissä kuten itsemme ulkopuolella ja hakea vaikka oikeusteitse rangaistusta pahantekijälle. Mutta kuinka vaikeaa onkaan nähdä pahantekijä myötätuntoisesti ja inhimillisestä näkökulmasta siitäkään huolimatta, että käymme päivittäin itsekin läpi hyvin väkivaltaisia ajatuksia, jotka joissain tilanteissa tarpeeksi voimakkaiden tunteiden noustessa valtaan, voivat saada meidätkin toimimaan holtittomasti ja satuttamaan muita ihmisiä.

En tarkoita tällä sitä, etteikö pahantekijöitä tarvitsisi saattaa näkemään vastuunsa ja tekonsa vaikutukset. Haluan ainoastaan tuoda esiin sen asian, että me jokainen olemme syntyjämme inhimillisiä, niin hyviä kuin pahojakin joskus. Olemme epätäydellisiä, teemme virheitä, joita kadumme ja joita joudumme pyytelemään anteeksi. Olemme myös joskus tilanteessa, jossa toimintavalmiutemme ei riitä ihmisyyttä kunnioittavaan toimintaan emmekä pysty olemaan viisaita kaikkina hetkinä. Mikä silloin avuksi?

Kaikkia vaikeita kohtaamisia kuten narsistin kohtaamista, voi lähestyä sillä asenteella, että hänkin on vain ihminen ja hänellä on heikot kohtansa, joiden kanssa hän ei ole sinut ja joista hän ei ole tietoinen. Vaikka yrittäisitkin saattaa hänet tietoiseksi ongelmistaan, et voi muuttaa häntä. Hänen vaan on ymmärrettävä syvä sisäinen tarve tähän asiaan itse. Vasta, kun ihminen ymmärtää aidot universaalit tarpeensa, jotka nousevat hänestä itsestään ja joita ei ole hänen nenänsä alle ulkoapäin tuotu, on mahdollista käynnistää muutos omassa toiminnassa.

Tyytyväisyytemme edellyttää tarpeiden tiedostamista

En vähättele tällä jutullani niitä, jotka ovat kokeneet nämä asiat mahdottomiksi omalla kohdallaan ja ovat kenties joutuneet uhriksi pahasti väkivaltaisten ihmisten keskuudessa. Haluan ainoastaan tuoda esiin sen, että suuri osa pahantekijöistä, joita päivittäin kohtaamme ja joita tuomitsemme ja jotka väkivaltaisessa mielessämme haluaisimme saattaa oikeuteen ja rangaista teoistaan, ovat aina jonkun toisen ystäviä. Ne voivat olla työkavereitamme, esimiehiämme, alaisiamme, perheemme jäseniä ja ihan tavallisia ihmisiä, usein ehkä vielä äitejä ja isiä, joiden oman tietoisuuden ja tunne-elämän haasteet, ovat harjoitusta vaativia näissä tilanteissa. On myös mahdollista, että joku tälläkin hetkellä tuomitsee sinut jollakin tavalla, josta et ole edes tietoinen ja tämäkin ihminen haluaisi ehkä omassa ajattelussaan käsitellä sinua yhtä hirveällä ja tuomitsevalla tavalla kuin sinä pahantekijää omassa päässäsi.

On helppoa olla myötätuntoinen kivoissa tilanteissa, mutta tunne- ja tietoisuustaitomme haastavat tilanteet, joissa meidän olisi nähtävä myötätuntoa myös niissä ihmisissä, jotka ovat kohdelleet meitä väärin ja joiden toimintaa emme voi hyväksyä.

Pahantekijän teot eivät kaipaakaan hyväksyntää, mutta jokainen haluaa tulla ihmisenä hyväksytyksi. Siksi on eheyttävää yrittää selvittää tai ymmärtää edes mitä tarpeitaan narsistisesti toimiva henkilö yrittää tyydyttää, kun toimii muita kohtaan huomaamattomasti. Aina emme saa tällaiseen kysymykseen vastausta, mutta voimme silti yrittää katsoa asiaa myötätuntoisesti siitä syystä, että se lisää omaa hyvinvointiamme ja tyytyväisyyttämme kokonaisvaltaisesti. Mitä enemmän annamme väkivaltaiselle ajattelulle valtaa omassa elämässämme, vaikka olisimmekin tulleet kaltoin kohdelluiksi, sen enemmän kärsimme itse. Tästä kärsimyksestämme kyseinen pahantekijä on tuskin itse edes tietoinen eli se jää vain meidän omaksi ongelmaksi, jolloin teemme itse itsellemme kiusaa.

Jämäkkä ja myötätuntoinen vastuunottaminen omasta toiminnasta

Meille on tärkeää ymmärtää pahantekijän tarpeet, joista käsin hän toimii, mutta meidän on hyvä ymmärtää myös mitä tarpeita itse yritämme tyydyttää, kun välttelemme ajattelemasta hirveitä asioita tai koemme syyllisyyttä ja häpeää sen osalta. Tai miksi meidän on vaikea kokea myötätuntoa pahantekijää kohtaan. Mitä tarpeita tällä toiminnallamme yritämme tyydyttää?

Kun saat yhteyden sinun ja toisen tarpeisiin alat ymmärtämään syvemmin miten syvistä inhimillisistä asioista kaikessa ihmisen toiminnassa lopulta onkaan kyse ja miksi ihmisen on niin vaikeaa toimia aina omien arvojensa mukaisesti muita ihmisiä kunnioittaen.

Olemme keskeneräisiä, mutta voimme halutessamme eheytyä ja tulla kokonaisiksi käsittelemällä kaikki vaikeimmat tunteemme, jotka varjoomme ja tiedostamattomaan mieleemme ovat tallentuneet. Ihminen voi olla kokonainen ja hyvinvoiva vain silloin, kun hän on sinut myös oman pahuutensa.

Halutessasi ymmärtää omaa suhdettasi varjoosi ja saada sekä kokemuksellisen että teoreettisen selityksen arkipäivän diagnosoimattomalle narsismille, Kasvuohjelmani vastuulliseen ihmisyyteen sekä sen jatko-ohjelma valmentajaksi mahdollistavat oman vastuun tiedostamisen sekä muiden kasvun mahdollistamisen. Tästä voit aloittaa.

 

 

Olen Kirsi Mäkinen, Tyytyväisyyden haaste konseptin kehittäjä, Jungian Life Coach. Autan esimiehiä, tiimejä ja työyhteisöjä kestävien hyvinvointiratkaisujen löytämiseen työssään yksilöllistä tietoisuutta lisäten ja koko potentiaaliaan hyödyntäen.