Sielukas Itsensä Johtaminen yksilövalmennus

Esimiehille, asiantuntijoille, yrittäjille sekä kaikille itseään toteuttaville, joilta on suunta ja tahtotila hukassa

Miten löydän sen kuka olen? Mitä haluan, jotta voin saavuttaa koko potentiaalini sisäisessä johtajuudessa ja/tai muiden johtamisessa? Miksi teen sitä mitä teen?

Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan ennen kuulumattomia taitoja, joita ei tähän asti ole riittävästi organisaatioissa tuettu. Tuloillaan ovat kolme maailmankatsomusta radikaalisti muuttavaa tekijää, jotka saapuvat vähitellen työpaikkoillemme. Nämä ovat:

 • Ihmisen sisäinen tarve olla työssään kokonainen ja hyödyntää koko potentiaaliaan. Kokemus, meriitit ja Cv eivät enää jatkossa paina vaakakupissa yhtä paljon kuin halu toteuttaa itseään ja ymmärtää omaa kasvun tarvettaan.
 • Itseohjautuvat organisaatiot lisääntyvät, mikä tarkoittaa sisäisen johtajuuden, itsensä johtamisen taitojen tulee myös lisääntyä. Jokainen voi kasvaa kohti parasta versiota itsestään.
 • Organisaatiot kulkevat evolutiivisesti eteenpäin ja mahdollistavat yksilöllisen vastuunottamisen suunnasta. Tämän evolutiivisen tarkoituksen löytäminen on kiinni jokaisesta yksilöstä, jolloin myös yksilön henkilökohtainen tarkoitus on hyvä kirkastaa.
Pyydä tarjous tiimille tai työyhteisölle tästä

Kasvu lähtee yksilön tasolta ja kulkee kohti parasta versiota itsestä

video placeholder

Tässä valmennuksessa suhtaudumme uteliaasti itsemme tutkimiseen, katsomme tulevaisuuteen ja opimme olemaan tässä hetkessä juuri sellaisena kuin se ilmentyy. Tämä valmennus ohjaa määrätietoisesti kohti kokonaista itsenä olemista, oman tarkoituksen löytämistä ja itsensä johtamisen taitojen kehittymistä.

Kaikki tämä perustuu sisäisen johtajuuden kehittämiseen, mikä tarkoittaa yksilöllisen tietoisuuden lisäämistä, itsetuntemuksen kehittämistä ja henkistä kasvua ihmisenä.

Se on oman ajattelun, tunteiden, tarpeiden, toiminnan ja uskomusten tunnistamista ja tarpeellisten muutosten tekemistä käytännön tilanteissa. Nämä taidot ovat tarpeellisia kaikille esimiehille, johtajille ja työyhteisön jäsenille, koska ne varmistavat sujuvan yhteistyön ja kestävän pohjan koko organisaation menestykselle.

Valmennuksen painopiste voi olla itsetuntemuksessa, hyvinvoinnin ja tasapainon ylläpidossa tai lisäämisessä, muutostilanteiden hallinnassa, omien toimintatapojen ja vuorovaikutuksen kehittämisessä, omien vahvuuksien ja potentiaalin tunnistamisessa ja tarkoituksen mukaisessa hyödyntämisessä. Oleellista on itseensä tutustuminen ja tutkiminen.

Kirsi on ammattitaitoinen, empaattinen ja aistii hyvin asiakkaan tunnetilan. Sain työstää omia haasteita. Valmennus avasi silmiäni, että miten itse pystyn oikeasti työstämään asioita. Sain valmennuksesta varmuutta tulevaan ja uskon itseen ja omaan tekemiseen. Nyt minulla on usko, että kun tekee töitä sisäisen itsensä kuuntelemisen eteen, silloin moni asia kirkastuu. Koen olevani onnekas, että sain Kirsin valmentajakseni. Hänellä on ote asiakastyöhön ja substanssiosaaminen hallussa. Suosittelen.

Taru, mediapäällikkö Taru, mediapäällikkö
Espoo, Arvio 5/5

Valmennusmenetelmät

Valmennus perustuu Tyytyväisyyden haasteen viitekehykseen ja sisäisen kasvun optimoinnin malliin. Siinä hyödynnetään ratkaisukeskeisiä kysymystekniikoita, kognitiivisiä menetelmiä, Jungilaista psykologiaa, kehityspsykologisia teorioita ja aikuiskasvatuksen menetelmiä.

Edellä kuvatuista elementeistä syntyy valmennus on käytännöllistä, oivalluttavaa ja omaa pohdintaa lisäävää.

Palveluun sisältyy ennen valmennusta tehtävä Luontaiset Taipumukset ajattelutyylianalyysi.

Tervetuloa matkalle tseesi ja kehittämään sisäistä johtajuuttasi!

Omat aivot saivat tehokasta jumppaa pohtiessa “kuka minä olen”, “mitä minä haluan” ja “mitä minusta tulee isona” kysymyksiin. Couchauksesta sain niin vahvistusta jo tiedostamiini asioihin kuin myös opin katsomaan itseäni uusin silmin ja sitä kautta näkemään uusia mahdollisuuksia. Minua miellytti Kirsin aistittavissa oleva läsnäolo hetkessä ja tapa käsitellä asioita. Vaikka couchauksessa aivot pistettiin töihin, oli mieli jälkeenpäin täynnä energiaa. Suosittelen!

Sari Kailio Sari Kailio
Hr-assistentti, Turku

Yleisiä hyödyt yrityksille

 • Itsensä johtamisen taidot kehittyvät, sisäinen tietoisuus kasvaa, ajanhallinta, luovuus ja tuottavuus lisääntyvät.

 • Tavoitteiden saavuttaminen, sisäinen motivaatio ja vahvuudet kirkastuvat.

 • Uupumusriskit vähenevät, yksilöllinen tietoisuus jaksamisesta lisääntyy.

 • Näkökulmanottokyky laajenee ja ongelmanratkaisutaidot kehittyvät

 • Johtaduuden kasvulle avautuu mahdollisuus ja toimintavalmiudet lisääntyvät ja suhtautumistavat kehittyvät.

 • Osallistujat löytävät keinoja, intoa ja halua omaehtoisen potentiaalinsa hyödyntämiselle työssään.

 •  

Hyödyt osallistujalle

 • Opit hyödyntämään vahvuuksiasi ja koko potentiaaliaaliasi työssäsi hyvinvointia kuunnellen.

 • Tavoitteet selkiintyvät ja omat voimavarat saadaan hyödyksi tasapainoisesti.

 • Osallistuja oppii itsensä johtamisen mallin, joka auttaa ottamaan vastuun omasta jaksamisesta entistä omaehtoisesti.

 • Työsi tuloksellisuus, tuottavuus ja motivaatio löytävät uutta suuntaa.

 • Sisäinen johtajuus kehittyy.

 • Läsnäolon ja myötätunnon taidot kehittyvät

 • Elämän kokonaisvaltainen tasapaino lisääntyy ja suunta selkiintyy.

arrow

Miksi osallistuisin tähän valmennukseen?

Yksilövalmennuksen käyttötarkoituksia työyhteisössä

 • Esimies- ja työyhteisötaitojen kehittäminen
 • Vuorovaikutustaitojen kehittäminen
 • Yksilöllisen hyvinvoinnin edistäminen työssä
 • Uuden suunnan löytäminen
 • Omien vahvuuksien ja potentiaalin tunnistaminen ja hyödyntäminen
 • Itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen kehittäminen
 • Ongelmien ja ristiriitojen käsittelyyn liittyvien taitojen kehittäminen
 • Muutosvalmiuksien kehittäminen
 • Valmentava johtamisote
 • Transformativiisen (itsensä) johtamisen kehittäminen

  Tässä 15 kysymystä, joiden ratkaisuun valmennus tarjoaa työkaluja.

  • Onko työyhteisössäsi jokin muutos- tai kriisitilanne ajankohtainen?
  • Haluatko saada ymmärrystä sisäisten ristiriitojen ratkaisemiseen?
  • Haluatko saada lisää jämäkkyyttä tai pehmeyttä vuorovaikutukseesi?
  • Pelkäätkö kohdata vaikeita tilanteita tai asettaa rajoja?
  • Oletko sellainen esimies kuin haluat olla?
  • Oletko epävarma siitä miten sinun kuuluisi toimia tilanteessasi?
  • Haluatko vahvistaa itseluottamustasi esimiehenä?
  • Oletko saanut palautetta työstäsi ja haluat vaikuttaa asiaan, muttet tiedä miten?
  • Haluatko löytää uuden suunnan työssäsi ja toiminnassasi?
  • Haluatko löytää keinoja tavoitteidesi toteuttamiseen?
  • Onko sinulle halu kehittyä työssäsi tai ammatissasi uuteen suuntaan tai kohti omaa potentiaaliasi?
  • Tarvitsetko uutta ymmärrystä ihmisten kohtaamiseen?
  • Vaivaako työtäsi kiireen tunne ja ajanhallinnan haasteet?
  • Kärsitkö usein stressistä tai rasitatko itseäsi liikaa ajatuksillasi?
  • Haluatko löytää tasapainoa työn ja elämän välille?

  Kirsi on valmentajana avoin, ymmärtävä ja valmis. Erityisen hyvää hänen valmennuksessa oli se, että sain oikeasti muutamia uusia, hyviä näkemyksiä ja ajatuksia. Valmennus auttoi minua tajuamaan, että "jaloilla ajattelu" on paras keino edetä.

  Juuso Kangas, diplomi-insinööri Juuso Kangas, diplomi-insinööri
  Helsinki, Arvio 4/5
  arrow

  Yksilövalmennuksen toteutustavat

  Henkilökohtainen tapaaminen

  Etävalmennus Skype, puhelin, muu

  arrow

  Palveluprosessi

  • Tarjouspyyntö / Verkko-ostos

   Pyydä tarjous tiimille tai työyhteisölle. Yksittäiset valmennukset ostetaan suoraan verkkokaupasta.

  • Aloitustapaaminen

   Tilaajan tarpeiden ja valmennettavan tavoitteiden kartoittaminen, aikataulusta ja toteutustavasta sopiminen.

  • Valmennusprosessin läpivienti

   Tapaamiset 4-10 krt, kesto 1-3 kk tapaamismäärästä riippuen.

  • Loppukeskustelu

   Käydään läpi käytäntöön viennin onnistuminen ja tarkennetaan pitkän aikavälin tavoitteiden kehittymistä.

  arrow

  Pyydä tarjous tiimille tai työyhteisölle

  Kirsille oli helppo puhua heti, vaikka sen luulisi olevan Skypen välityksellä vaikeampaa. Hän on hyvä kuuntelija ja oikeasti läsnä. Hän vei keskustelua eteenpäin ja antoi pohtimisen aihetta. Erityisen hyvää oli se, että nopeasti löytyi asia, johon pääsin paneutumaan. Sain ajattelun aihetta niin psykologisesta kuin käytännön näkökulmastakin. Valmennuksen jälkeen oli selvästi kevyempi ja huojentuneempi olo. Valmennus auttoi minua valmistautumaan henkisesti ja konkreettisesti oman yrityksen perustamiseen. Lisäksi se avasi minulle ymmärrystä millainen olen ihmisenä ja miten ajatusteni tulisi muuttua itselleni suotuisampaan suuntaan. Sain purettua vyyhtiä pääni sisällä. Suosittelen.

  Marjo Marjo
  Espoo, Arvio 5/5

  Kirsi on kokenut valmentaja, selkeä ja osaa hyvin antaa esimerkkejä ja avata harjoituksia. Sain paljon ajateltavaa ja työkaluja. Valmennus auttoi minua tunnetaidoissa, toimintatapojen hahmottamisessa, omien vahvuuksien ja haasteiden löytämisessä. Suosittelisin Kirsin valmennusta erityisesti työssäkäyville ja yhteisöille esimerkiksi ura- ja henkilökohtaiseen valmennukseen.

  Jenny Jenny
  Helsinki, Arvio 5/5

  arrow

  Haluatko edetä nopeasti?
  Yksittäiset valmennussarjat ostetaan suoraan verkosta

  • 1. Osta haluamasi valmennuspaketti verkosta. Kysy tarvittavat lisätiedot etukäteen.
  • 2. Sovi valmennusajankohdat Kirsin kanssa sähköpostilla. Helpointa on aikatauluttaa heti kaikki valmennuskerrat kalenteriin.
  • 3. Tee mahdolliset ennakkotehtävät ennen ensimmäistä valmennuskertaa. Saat ne Kirsiltä sähköpostilla.
  • 4. Mikäli osallistut Skype tai puhelinvalmennukseen varmistathan, että Skype ja muut yhteytesi toimivat ko aikana eikä ohjelmasi vaadi päivitystä.
  • 5. Täytä valmennuksen jälkeen Kirsiltä saamasi palautelomake.
  • Nähdään valmennuksessa!
  arrow

  Osta valmennusta tästä

  Asiakaskokemukset jatkuvat

  Kirsillä selvästi tietää mistä puhuu. Hän on avoin ja rehellinen. Aito kiinnostus ja palveluasenne valittyvät hänestä. Sain valmennuksesta tietoa ja rohkaisua omien suunnitelmieni tueksi.

  Kristiina Kuurankajo Kristiina Kuurankajo
  Kirkkonummi, Arvio 3/5

  Kirsi on valmentajana asiantunteva, luottamusta herättävä, hänelle on helppo jakaa kokemuksia ja hänen kanssa on hyvä vuorovaikutus. Hän osaa vastata tarpeisiin ja on joustava. Erityisen hyvää hänen valmennuksessa olivat visualisoinnit, oma kädenjälki ja persoonallinen ote. Valmennus auttoi minua hahmottamaan omaa persoonallisuutta, selkeyttämään uravalintaa ja menestystekijöitä.  Olen erittäin tyytyväinen. Voin kuvitella meneväni uudelleen valmennukseen.

  Nainen 32 v
  Arvio 5/5

  Kirsi on valmentajana kannustava, rauhallinen, läsnäoleva ja asiantunteva. Hänen valmennuksessaan oli erityisen hyvää vuorovaikutus, kysymykset, tehtävät ja aito kohtaaminen. Valmennus auttoi pohtimaan asioita ja miettimään myös konkreettisia tekoja ongelmien muuttamiseen. Herätteli!

  Nainen 34 v. Helsinki
  Arvio 4/5

  Kirsi on intensiivinen kuuntelija, joka esitti sopivasti oleellisia kysymyksiä rauhallisesti ja inhimillisesti. Alakohtaiset asiat konkretisoituivat. Menisin uudelleenkin Kirsin valmennukseen.

  Nainen 44v, Espoo
  Arvio 5/5

  arrow
  Pyydä tarjous tiimille tai työyhteisölle
  Osta valmennusta tästä