Tyytyväisyyden haaste -malli sisäisen kasvun optimointiin

Malli esitellään yksityiskohtaisesti tulevassa kirjassani “Tyytyväisyyden haaste” ja sitä sovelletaan kaikissa koulutuksissa ja valmennuksissa. Mallin tutkimustyö alkoi 2013 opinnäytetyöni yhteydessä, mutta tuolloin oltiin vasta alussa. Sovelsin silloin ideaani työyhteisön tietoisuuden kehittämiseen yksilön osaamisen kautta. Sen jälkeen olen kehittänyt mallia tietoisesti siihen suuntaan, miten ja missä asioissa haluan sinua auttaa, jotta voin mallin avulla havainnollistaa sinulle sisäisen kasvun prosessia, muutosta, sen vaiheita ja viitekehystä. Tällä kaikella löydetään keinoja lisätä yksilöllistä tietoisuutta organisaationkin tasolla, mikä mahdollistaa transformativiisen itsensä ja muiden johtamisen aikamme haasteiden edellyttämällä tavalla.

Mallista on tällä hetkellä olemassa sekä kasvua että vuorovaikutusta tukevat versiot.

 

Aito tyytyväisyys on kestävää sisäistä hyvinvointia, tempputyytyväisyyttä tarjoillaan muualla

Malli auttaa irrottautumaan niistä näennäisistä tarpeista, jotka eivät lisää aitoa tyytyväisyyttä kestävällä tavalla. Se auttaa sinua luomaan yhteyttä itseesi tunnistamalla omia sisäisiä tarpeitasi, jotka ohjaavat toimintaasi joko tietoisesti tai tiedostamatta. Myös tunnelukkosi vaikuttavat myös asiaan. Tyytyväisyyden haasteen yksi kirjoittamaton tavoite onkin auttaa sinua toteuttamaan aitoa omaa tahtoasi ja kuuntelemaan itseäsi tunnistaaksesi mitä sinun on seuraavaksi viisasta viedä elämässäsi eteenpäin. Oma esimerkkini tarveyhteyden tunnistamisesta ja siitä mitä tapahtuu, kun tiedostaa aidon sisäisen tarpeensa, löytyy tästä blogistani.

Samaan aikaan malli auttaa sinua rakentamaan ympärilläsi olevia ihmissuhteita parempaan suuntaan auttaen sinua luomaa yhteyttä muihin ihmisiin vahvistaen suhdettanne luomalla luottamusta välillenne myös haastavissa tilanteissa.

Tyytyväisyyden haasteessa ei huijata itseä vaan opitaan löytämään kokonaisvaltaista hyvinvointia yhdistämällä sekä tunne että järki ja tästä syntyy pohja myös “sekä-että -ajattelulle, jota tyytyväisyyden haasteessa opetellaan.