Tästä voit aloittaa Tyytyväisyyden haasteiden kartoittamisen

Avoimet koulutukset ja valmennukset tyytyväisyyden haasteiden kohtaamiseen:

Tyytyväisyyden haaste valmennusmalli on käytössä kaikissa valmennuksissani ja koulutuksissani tavalla tai toisella. Se antaa laajan mahdollisuuden tarkastella sekä suhdetta itseensä ja omaa sisäistä kasvuaan ja muutosprosessiaan sekä suhdetta muihin ihmisiin myötätuntoisen suhtautumistavan kautta. Malli on humanistiseen ihmiskäsityksen pohjautuva ja valmennan ratkaisukeskeisin, kognitiivisin sekä tietoisuustaitoja sisältävien menetelmien avulla. Se opettaa myös sovittelevaa vuorovaikutustyyliä, joka ennaltaehkäisee myös ristiriitoja, kriisejä ja ongelmia.

Malli on syntynyt oman henkilökohtaisen sisäisen kasvun prosessini kautta kokemuksellisesti, mutta sen taustalta löytyvät psykologian ja psykiatrian gurujen C.G Jungin, Carl Rogersin, Marshall Rosenbergin, Class Janssenin sekä kirjailija Tommy Hellstenin ajatukset ja teoriat.

Rekisteröi itsesi tästä ilmaiseen virtuaalikoulutukseeni, jonka jälkeen voit jatkossa kirjautua sisään tästä. 

Koulutus on avoin kaikille rekisteröityneille, eikä siihen sisälly mitään ostopakkoja. Halutessasi sinulla on kuitenkin mahdollisuus hankkia myös maksullisia tuotteita, jotka pääset suorittamaan samassa järjestelmässä.