Tie tyytyväisyyden tasapainoon

Oletko menettänyt työsi tai jotain muuta elämässäsi arvokasta ja kaipaat merkityksellisyyttä ja selitystä elämän tapahtumille, jotka herättävät voimakkaita tunnetiloja? Onko sinun vaikea säilyttää tasapaino näissä tilanteissa tai arjen haasteissa? Vai oletko vain jonkin uuden suunnan tarpeessa, osasitpa sitä määritellä tai et?

Saatamme olla rakentaneet elämämme ja tyytyväisyytemme sellaisten asioiden varaan, jotka eivät täysin tue omaa tahtoamme ja sitä mitä nyt haluamme. Nämä tyytyväisyystekijät ovat ehkä opittuja tai sitten vain olet itse rajannut elämästäsi pois jotain, mikä juuri nyt tuntuukin tärkeältä. Olet ehkä hankkinut ammatin, perheen, työn ja elänyt sitä elämää, mitä koet, että joskus halusit tai mitä joku sinulta odottikin. Silti tuntuu tyhjältä. Onko sinulla ehkä jokin unelma, joka on yhä toteuttamatta?

Mistä lisää merkityksellisyyttä?

Tyhjyys, tylsyys ja elämän merkityksettömyyden kokemukset saattavat viitata uuteen elämänvaiheeseen, johon olet ihmisenä astumassa, mutta mikä herättää sinussa pelkoa, arkuutta, ahdistusta tai muita tunteita, joita saatat myös vältellä. Ne ovat kaikki normaaliin kasvuun ja muutokseen liittyviä asioita, joiden hyväksyminen osaksi elämää auttaa eteenpäin. Ne menevät myös ajallaan ohi, kun saat lisää selkeyttä tilanteeseesi.

Saatat uskotella itsellesi, että sinullahan on kaikki hyvin ja ihmetellä miksi tunnet tyytymättömyyttä. Saata pelätä mitä muutos toisi tullessaan pohtiessasi vaihtoehtoja tilanteesi ratkaisuun. Usein ihminen pelkää uutta ja outoa kuten myös tulevaisuutta, josta ei voi tietää mitä se tuo tullessaan. Voimme kuitenkin helpottaa olemassaolomme kriisiä kehittämällä itseymmärrystä ja luottamusta itsemme kanssa suhteessa elämään. Se ymmärrys ei vie sinua harhaan, kaikki vastaukset ovat jo valmiina sisälläsi. Sinun täytyy vain löytää polku yhteyteen itsesi kanssa, jotta saat vastauksia ja oppia käyttämään sitä arjessa. Silloin teet kestäviä, viisaita valintoja kaikissa tilanteissa.

“Tie tyytyväisyyden tasapainoon” on viikonloppukurssi, joka selittää edellä kuvatun kaltaisia tilanteita ja selkiyttää suuntaa, johon olet menossa. Se antaa myös sisäisen työkalun ja oman elämän viitekehyksen ja laajentaa perspektiiviäsi katsoa asioita kokonaisvaltaisesti. Voit ilmoittautua nyt Helsingin, Vantaan ja Espoon työväenopistoihin, ilmonet.fi. 

Kurssi tulee uudestaan 2018.

Kurssi auttoi minua itsetuntemuksessa ja sain uusia näkökulmia ihmisten erilaisuuteen ja suhtautumiseen liittyen. Erityisen hyvää olivat kirjoitusharjoitukset. Kirsi on ammattitaitoinen opettajaOsallistuja, arvio 5/5

Aihe herätti itsessä kysymyksiä ja ahaa-elämyksiä. Kirsi artikuloi selkeästi ja tuli tunne, että hän on ihminen ihmiselle, tunsi ja tiesi mistä puhuuOsallistuja, arvio 4/5

Kurssi auttoi minua kuuntelemaan itseäni ja sain hyviä työkaluja.Marjut Visala, arvio 5/5

Valmennus auttoi huomaamaan, että voisin tehdä asioille edelleen jotain. Sain rohkeutta alkaa yrittämään pistää itsensä likoon. Erityisen hyvää oli asian mielenkiintoisuus. Kurssi sopii kaikille. Kirsi on asiantunteva ja inhimillinen kouluttaja.Osallistuja, Arvio 4/5

Kurssi antoi ideoita asioiden käsittelyyn ja ajattelemisen aihetta. Erityisen hyvää olivat hiljentymiset.Osallistuja 4/5

Kurssilla oli erityisen hyvää tyytyväisyyden portaat, käytännön esimerkit ja muiden osallistujien ajatusten kuuleminen.Heidi, arvio 4/5

Sain uusia oivalluksia parantaa omaa elämänlaatua. Erityisen hyvää oli tehtävien tekeminen ja oma pohdinta. Kirsi oli asiantunteva, looginen ja kurssi oli hyvin jäsennelty kokonaisuus. Kussi sopii kaikille omasta elämänlaadusta ja sen kehittämisestä kiinnostuneille.Osallistuja arvio 4/5

Kurssi auttoi tunteiden arvioinnissa ja erityisen hyvää oli konkreettisuus.Maritta, arvio 5/5

Opin näkemään millainen mitä vaiheita omaan tyytyväisyyteen on. Hyvää oli erityisesti omien ajatusten ja tunteiden peilaus muiden kanssa. Kirsi on asiaan hyvin perehtynyt ja haluaa auttaa kuuntelemaan itseään. Sopii kaikille.Sari, arvio 4/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjoittaja/kouluttaja:

Olen Kirsi Mäkinen, Tyytyväisyyden haaste valmennusmallin kehittäjä, potentiaalin johtamisen asiantuntija sekä ammatillisen kasvun valmentaja.  Haluan auttaa yksilöitä, ryhmiä ja työyhteisöjä löytämään uudelleen suunnan ja hyödyntämään koko potentiaaliaan, jotta he voivat luoda uutta ja saavuttaa tavoitteensa. Haluan edistää tyytyväisempien työntekijöiden ja tyytyväisemmän työyhteisön ja radikaalisti paremman työelämän kehittämistä. 

Tallenna

Tallenna

Tallenna

TallennTallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna