Kestävä johtajuus ja sisäinen motivaatio

Potentiaalin johtamista kestävämpään  suuntaan.

Kohderyhmä:

 • Organisaatioille, jotka haluavat mahdollistaa yksilöllisen kasvun ja koko osaamispotentiaalin paremman hyödyntämisen.
 • Organisaatioille, jotka haluavat ottaa käyttöön uudenlaista motivointia, työhyvinvointia ja ihmisyyttä tukevia toimintamalleja ja poistaa oma-aloittesen työskentelyn esteitä.
 • Organisaatioille, jotka haluavat lisätä sitoutumista, luovuutta ja sisäisen yrittäjyyden kehittymistä työyhteisön sisällä.
 • itseohjautuvampaan työskentelyyn tottuneille tai siihen pyrkiville organisaatioille.
 • Organisaatioille, jotka haluavat oppia tunnistamaan joukostaan itseohjautuvat, kasvuhaluiset ja muutosvalmiit johtajat ja asiantuntijat sekä mahdollistaa näiden ihmisten kasvun kohti potentiaaliaan, jotta he taas voivat tukea työllään organisaation kasvua ja muutosta kohti uutta.
 • Rekrytoinnin ammattilaisille, jotka haluavat oppia tekemään tietoisempia henkilövalintoja, tunnistamaan, löytämään ja valitsemaan uuden tekemiseen ja johtamiseen tarvittavaa osaamista.

Kasvun ja johtamisen muutos

Ihmisellä on tarve olla työssään kokonainen. On tutkittuja tuloksia siitä, että ihminen käyttää vain pientä osaa kokonaiskapasiteetistaan työssään perinteisissä organisaatioissa. Näistä voi lukea lisää esim. Frederic Laloux’in kirjasta Reinventing Organizations.  Perinteisesti on ajateltu järjen ja älykkyyden riittävän. Tämä korostuu kaikessa tekemisessä.

Se ei kuitenkaan enää riitä kasvun ja kehityksen mukaisiin odotuksiin, kun haluamme toimia nopeammin, joustavammin ja mahdollistaa ihmisten koko kapasiteetin käyttöönoton työssä. Se ei myöskään riitä työvoimalle, joka haluaa jaksaa paremmin, tasapainottaa työn ja vapaa-ajan suhdetta sekä oppia uutta ja kehittyä. He yksinkertaisesti haluavat olla tyytyväisempiä siihen mitä tekevät.

Työtekijäkokemuksen näkökulmasta, on selvää, että työ saatetaan kokea joustamattomana ja epäinhimillisenä. Tämä vähentää työhyvinvointia, kun samaan aikaan tahtia kiristetään ja työntekijöiltä odotetaan enemmän. Moni kokee, että oman panoksensa eteen ei tule  riittävästi niitä asioita, jotka lisäisivät halua kuulua organisaatioon muun kuin rahan takia. Tiedätkö kuinka paljon sinun työpaikassasi on tällaisia epämotivoituneita työntekijöitä, jotka mieluummin tekisivät muuta, haluaisivat kasvaa uuteen suuntaan tai suunnittelevat työpaikan vaihdosta?

Osaava ja motivoitunut työvoima lähtee pois tai väsyy ja uupuu, koska henkiset voimavarat vähenevät, kun kasvun ja kehityksen odotukset eivät toteudu eikä yksilöllisiä tarpeita huomioida. Nämä oireet kertovat uudenlaisten tarpeiden syntymisestä, joihin myös organisaation on oman etunsa takia tärkeää vastata

Miten tunnistaa sisäistä motivaatiota?

Mikä auttaisi työvoiman sisäisen motivaation syntyyn?

Tästä tarjouspyyntöön

Keinoja vaikuttaa kestävään johtajuuteen, kokonaisemman ihmisyyden lisääntymiseen työssä ja sisäisen motivaation kasvuun

 • Kestävä johtajuus

  Sisäisen johtajuuden kasvuohjelma esimiehille, johtajille, yrittäjille sekä organisaation vastuullisempiin tehtäviin pyrkiville. Tämä on henkilökohtainen valmennus/konsultointiohjelma, joka räätälöidään yrityksen tarpeen mukaan ja sen tarkoituksena on mahdollistaa kestävän johtajuuden yksilöllinen kasvu pitkällä jänteellä organisaation kasvun ja tarkoituksen mukaisesti. Suosittelen kaikenlaisten organisaatioiden kasvuhaluisille avainhenkilöille.

 • Kasvuvalmennukset työyhteisöille

  Työyhteisön kasvuvalmennukset tähtäväät sisäisen johtajuuden luontaiseen kasvuun ja kehittymiseen. Se tukee erityisesti ketterämpää toimintaa ja itseohjautuvuuden lisäämistä ja itsensä johtamisen taidon kehittymistä. Sillä voidaan vaikuttaa keskinäisen luottamuksen lisäämiseen, ongelmienratkaisuun, yhteistyöhön, vuorovaikutukseen, luontaisten vahvuuksien hyödyntämiseen, henkilökohtaiseen kasvuun ja muutoksen edistämiseen tilanteesta ja organisaatiosta riippumatta. Valmennus on osittain räätälöitävissä tarpeen mukaan ja se voi sisältää esim. ryhmävalmennusta, työpajoja, koulutusta ja henkilökohtaista tukea.

 • Organisaatiokonsultointi

  Tämä vaihtoehto voidaan yhdistää kestävän johtajuuden ohjelmaan. Silloin laitan kädet saveen myös itse, enkä vain katsele päältä. Autan tiedostamaan, tunnistamaan ja purkamaan työyhteisöön syntyneitä toimimattomia kaavoja ja toimintamalleja yksilöiden, tiimien tai koko organisaation tasolla sekä luomaan uusia kestävin keinoin. Täysin räätälöitävä toteutus sopimuksen mukaan.

 • Tietoiset henkilövalinnat ja rekrytointi

  Uuden maailman tarpeisiin muuntuvat organisaatiot kaipaavat myös uudenlaista osaamista ja kapasiteettia. Tämä on erityisen merkityksellistä avainhenkilöiden valinnoissa. Tällaisia rooleja ovat mm. yritysjohtaminen, muutosjohtaminen, kehitysjohtaminen, johtoryhmätyöskentely ja muut strategisen vaikuttamisen paikat, joissa tehdään isoa koko organisaatiota koskettavaa muutosta tai uudistusta.

  Olen erikoistunut tunnistamaan tätä harvinaista ns. “transformatiivista kapasiteettia” siihen tarkoitettujen työkalujen tukemana. Siihen sisältyy usein ns. sisäistä rekrytointia tukeva kartoitus, jossa selvitetään millaista kapasiteettiä organisaatiossa jo on, jota voisi hyödyntää tulevaisuudessa paremmin sekä tarpeen mukaan ulkoisen haku- ja haastatteluprosessin toteutus ja tarvittaessa GLP testaus.

 • Global Leadership Profile, GLP

  Elaine Herdman-Barker ja William (Bill) Torbertin kehittämä, psykologinen työkalu, joka auttaa tiedostamaan omaa lähestymistapaa ongelmien ratkaisuun ja miten ymmärrät asioita ja tilanteita. Tämän tuloksena voit ymmärtää tämän hetkistä toimintalogiikkaasi.

  Suosittelen käyttämään vain kokeneiden seniortason osaajien tunnistamisen tukena niin henkilövalinnoissa kuin kasvu- ja kehittymistilanteissa.

  Lue lisää

 • Koulutusta uuden maailman muutosagenttien tunnistamiseen

  Toimitko rekrytoinnin tai henkilöstöjohtamisen parissa?
  Haluaisitko oppia tunnistamaan uuden maailman osaamista paremmin ja ns. “transformatiivista kapasiteettia”? Järjestän 1 päivän koulutuksia yrityksille ja organisaatioille, jotka haluavat ymmärtää paremmin mistä on kyse ja saada lisää valmiuksia tunnistaa näitä ihmisiä omasta organisaatiosta.

Halutessamme vaikuttaa syvällisemmin organisaation kasvuun ja menestykseen aikamme tarpeita seuraten, on tunnistettava, mikä on viisasta tässä hetkessä. Se mitä teemme nyt, vaikuttaa siihen, miltä tulevaisuuskin alkaa näyttämään.

Siksi en usko, että on yhtä valmista ratkaisua menestyksen löytämiseen vaan se koostuu useista tarkoituksenmukaisista vaiheista, joilla voin toimintaanne auttaa ja tukea kulkiessanne tähän suuntaan.

Olettehan yhteydessä ja jutellaan lisää tarpeistanne ja tilanteestanne.
Kirsi Mäkinen, puh. 040 5354 991, kirsi.makinen@tyytyvaisyydenhaaste.fi

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia

shadow-ornament

Kirsi Mäkinen
Tyytyväisyyden haaste viitekehyksen luoja ja
vastuullisen kasvun ohjelmien kehittäjä

Puh. 040 5354 991
etunimi.sukunimi at tyytyvaisyydenhaaste. fi