Tyytyväisyyden haaste valmennusten kehittäjä
Kirsi Mäkinen

Hei olen Kirsi Mäkinen, Tyytyväisyyden haaste kasvuohjelmien kehittäjä, Jungian Life Coach sekä transformatiivisen kasvun valmentaja.

Haluan auttaa yksilöitä, ryhmiä ja työyhteisöjä löytämään uudelleen suunnan ja yhteyden itseensä, jotta he voivat kehittää transformatiivista kapasiteettiaan.

Sovellan työssäni Carl Gustav Jungin syvyyspsykologisia teorioita ja individuaationäkökulmaa auttaakseni asiakkaita kasvamaan ihmisenä ja luomaan uutta muutoksessa, kriisissä ja kehityksessä sekä kehityspsykologisia teorioita ja menetelmiä.

Olen korkeimmalta koulutukseltani MBA, Masters of Business Administration ja olen jatkokouluttautunut työ- ja organisaatiopsykologian, sosiaalipsykologian, henkilöstöjohtamisen ja henkilöstön osaamisen kehittämisen aiheiden parissa. Minulla on myös pedagoginen pätevyys.

Olen vuodesta 2007 alkaen auttanut yksilöitä, ryhmiä ja työyhteisöjä rekrytoinnin, muutostilanteiden, hyvinvoinnin ja itsensä kehittämisen parissa.”

Olen työskennellyt 10 vuotta perheyrittäjänä rakennuttamiskonsultointialalla, 7-vuotta freelance/pienyrittäjänä, 6-vuotta henkilöstönvuokraus- ja rekrytointialalla sekä 5-vuotta valmennus-, koulutus- ja organisaatiokonsultoinnin aloilla. 

“Emme muutu tyytyväisemmiksi tai luovemmiksi ajattelemalla mukavia asioita, vaan tekemällä näkymättömästä näkyvää ja hyödyntämällä koko potentiaaliamme.”

Yhteystiedot

Kirsi Mäkinen
Puh. 040 5354 991
etunimi . sukunimi at tyytyvaisyydenhaaste . fi
y-1603947-9
Espoo

 

Sertifioinnit ja pätevyydet

  • Johtajuusprofiili Global Leadership Profile, GLP sertifiointimatkalla 2018
  • Luontaiset taipumukset™ lisenssivalmentaja, 2017
  • Ratkaisukeskeinen valmentaja, LCF Life Coach®, 2017
  • Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja® (nonviolent communication), 2016
  • Mindfullness kognitiivisen lyhytterapian apuvälineenä, 2015
  • Tunneälyn asiantuntija EQ-i, 2015
  • Work Personality Inventory, wopi, 2015
  • Muutoksen neljä huonetta menetelmä, 2011
  • Suomen coaching yhdistyksen (SCY) jäsen, alk. 2017
  • Ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyys, AmO, 2017