Tyytyväisyyden haaste valmennusten ja kasvuohjelman kehittäjä
Kirsi Mäkinen

Hei olen Kirsi Mäkinen, Tyytyväisyyden haaste viitekehyksen ja Vastuullisen kasvuohjelman kehittäjä, Jungian Life Coach sekä transformatiivisen kasvun valmentaja. Työskentelen yrittäjämäisesti, freelancerina tai työsuhteisesti sopimuksen mukaan.

Haluan auttaa yksilöitä löytämään uudelleen suunnan ja yhteyden itseensä, jotta he voivat kasvaa ja luoda uutta. Tai vaihtoehtoisesti, autan sinua tiedostamaan todellisuutta uudella tavalla ja toipumaan hyvinvoinnin haasteista, ottamaan vastuun ihmissuhteidesi toimivuudesta ja omasta varjostasi sekä saamaan työkaluja elämän flown ylläpitoon.

Ryhmille ja työyhteisöille räätälöin kasvuohjelman tai kasvuvalmennuksen, joka mahdollistaa kasvun ja muutoksen ymmärtämisen uudella tavalla, osana niin yksilöiden kuin koko organisaationkin kasvua ja uudistumista. Sovellan valmennuksissani ja koulutuksissani uuden maailman itseohjautuvan organisaation kehittämisen periaatteita sekä erilaisuuden hyödyntämisen merkitystä yhteistyölle. Lisäksi autan johtajia ja asiantuntijoita yksilöllisesti kasvattamaan transformatiivista kapasiteettiaan työssään tai kehittymään uusiin tehtäviin.Tuotan myös rekrytointipalvelua kaikille toimialoille. Kysy lisää työyhteisöpalveluista Kirsiltä, puh. 040 5354 991, kirsi.makinen@tyytyvaisyydenhaaste.fi. 

Tyytyväisyyden haaste viitekehykseni on uudenlainen tapa katsoa elämää, itseään ja muita ihmisiä ja se sisältää kokemuksellisuuden hyödyntämisen keskeisenä ymmärryksen kehittämisen keinona. Sovellan työssäni Carl Gustav Jungin syvyyspsykologisia teorioita ja individuaationäkökulmaa auttaakseni asiakkaita kasvamaan ihmisenä ja luomaan uutta muutoksessa, kriisissä ja kehityksessä sekä kehityspsykologisia teorioita ja inhimillisyyttä ja ihmisyyttä edistäviä menetelmiä. Hyödynnän yksilö- ja ryhmäohjaukssa myös satujen, tarinoiden ja myyttien voimaa.

Olen korkeimmalta koulutukseltani MBA, Masters of Business Administration ja olen jatkokouluttautunut työ- ja organisaatiopsykologian, sosiaalipsykologian, henkilöstöjohtamisen ja henkilöstön osaamisen kehittämisen aiheiden parissa. Minulla on myös pedagoginen pätevyys.

Olen vuodesta 2007 alkaen auttanut yksilöitä, ryhmiä ja työyhteisöjä rekrytoinnin, muutostilanteiden, hyvinvoinnin ja itsensä kehittämisen parissa.”

Olen työskennellyt 10 vuotta perheyrittäjänä rakennuttamiskonsultointialalla, 7-vuotta freelance/pienyrittäjänä, 7-vuotta henkilöstönvuokraus- ja rekrytointialalla sekä 6-vuotta valmennus-, koulutus- ja organisaatiokonsultoinnin aloilla. 

Vaikka olen opiskellut paljon, en ole kuitenkaan riippuvainen tunnetuista menetelmistä, teorioista tai työkaluista vaan kehitän niitä tarvittaessa myös itse.

Kaikki koulutukseni ja valmennukseni sopivat erityisen hyvin avoimille, uteliaille ja avarakatseisesti maailmaa katsoville, kasvuhaluisille ihmisille, jotka ovat valmiita kyseenalaistamaan itseään ja omaa totuuttaan sellaisena kuin se meille näyttäytyy jatkuvasti.

“Emme muutu tyytyväisemmiksi tai luovemmiksi ajattelemalla mukavia asioita, vaan tekemällä näkymättömästä näkyvää ja hyödyntämällä koko potentiaaliamme.”

Yhteystiedot

Kirsi Mäkinen
Puh. 040 5354 991
etunimi . sukunimi at tyytyvaisyydenhaaste . fi
y-1603947-9
Espoo

 

Sertifioinnit ja pätevyydet

  • Johtajuusprofiili Global Leadership Profile, GLP sertifiointimatkalla 2018
  • Luontaiset taipumukset™ lisenssivalmentaja, 2017
  • Ratkaisukeskeinen valmentaja, LCF Life Coach®, 2017
  • Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja® (nonviolent communication), 2016
  • Mindfullness kognitiivisen lyhytterapian apuvälineenä, 2015
  • Tunneälyn asiantuntija EQ-i, 2015
  • Work Personality Inventory, wopi, 2015
  • Muutoksen neljä huonetta menetelmä, 2011
  • Suomen coaching yhdistyksen (SCY) jäsen, alk. 2017
  • Ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyys, AmO, 2017