Tyytyväisyyden haaste valmennusten kehittäjä
Kirsi Mäkinen

Hei olen Kirsi Mäkinen, Tyytyväisyyden haaste valmennusmallin kehittäjä, potentiaalin johtamisen asiantuntija sekä ammatillisen kasvun valmentaja.  Haluan auttaa yksilöitä, ryhmiä ja työyhteisöjä löytämään uudelleen suunnan ja hyödyntämään koko potentiaaliaan, jotta he voivat luoda uutta ja saavuttaa tarkoituksensa. 

Sovellan työssäni Carl Gustav Jungin syvyyspsykologisia teorioita ja erikoisosaamiseni liittyy tunne-, ajattelu- ja tietoisuustaitojen hyödyntämiseen työssä, muutoksessa, kriisissä ja kehityksessä. Hyödynnän niin ratkaisukeskeisiä kuin kognitiivisiakin valmennus- ja ohjausmenetelmiä työssäni. 

Jung oli viisas oivaltaessaan ihmisen kasvun ja hyvinvoinnin seuraavan ihmisen evoluutiota. Tästä ajatuksesta juontaa myös organisaation kehittämisen kuumin termi TEAL (Lue Frederik Laloux:in kirja Reinventing Organizations.) Tyytyväisyyden haaste konsepti auttaa yksilöitä, ryhmiä ja organisaatioita kulkemaan kohti tätä tavoitetta yksilöllistä tietoisuutta lisäämällä.

Olen korkeimmalta koulutukseltani MBA, Masters of Business Administration ja olen jatkokouluttautunut työ- ja organisaatiopsykologian, sosiaalipsykologian, henkilöstöjohtamisen ja henkilöstön osaamisen kehittämisen aiheiden parissa. Minulla on myös pedagoginen pätevyys.

Olen vuodesta 2007 alkaen auttanut yksilöitä, ryhmiä ja työyhteisöjä rekrytoinnin, muutostilanteiden, hyvinvoinnin ja itsensä kehittämisen parissa.”

Olen työskennellyt 10 vuotta perheyrittäjänä rakennuttamiskonsultointialalla, 7-vuotta freelance/pienyrittäjänä, 6-vuotta henkilöstönvuokraus- ja rekrytointialalla sekä 5-vuotta valmennus-, koulutus- ja organisaatiokonsultoinnin aloilla yrittäjämäisesti. 

“Emme muutu tyytyväisemmiksi tai luovemmiksi ajattelemalla mukavia asioita, vaan tekemällä näkymättömästä näkyvää ja hyödyntämällä koko potentiaaliamme.”

Yhteystiedot

Kirsi Mäkinen
Puh. 040 5354 991
etunimi . sukunimi at tyytyvaisyydenhaaste . fi
y-1603947-9
Vantaa

 

Sertifioinnit ja pätevyydet

  • Luontaiset taipumukset™ lisenssivalmentaja, 2017
  • Ratkaisukeskeinen valmentaja, LCF Life Coach®, 2017
  • Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja® (nonviolent communication), 2016
  • Mindfullness kognitiivisen lyhytterapian apuvälineenä, 2015
  • Tunneälyn asiantuntija EQ-i, 2015
  • Work Personality Inventory, wopi, 2015
  • Muutoksen neljä huonetta menetelmä, 2011
  • Suomen coaching yhdistyksen (SCY) jäsen, alk. 2017
  • Ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyys, AmO, 2017