Tyytyväisyyden haaste valmennusten ja kasvuohjelman kehittäjä
Kirsi Mäkinen

Hei olen Kirsi Mäkinen, Tyytyväisyyden haaste viitekehyksen ja Vastuullisen kasvuohjelman kehittäjä, Jungian Life Coach sekä transformatiivisen kasvun valmentaja. Työskentelen yrittäjämäisesti, freelancerina tai työsuhteisesti sopimuksen mukaan.

Valmiskoulutukset ja kurssit

Tyytyväisyyden haaste viitekehykseni on uudenlainen tapa katsoa elämää, itseään ja muita ihmisiä ja se sisältää kokemuksellisuuden hyödyntämisen keskeisenä ymmärryksen kehittämisen keinona. Sovellan työssäni Carl Gustav Jungin syvyyspsykologisia teorioita ja individuaationäkökulmaa auttaakseni asiakkaita kasvamaan ihmisenä ja luomaan uutta muutoksessa, kriisissä ja kehityksessä sekä kehityspsykologisia teorioita ja inhimillisyyttä ja ihmisyyttä edistäviä menetelmiä. Hyödynnän yksilö- ja ryhmäohjaukssa myös satujen, tarinoiden ja myyttien voimaa.

Kaikki koulutukseni ja valmennukseni sopivat erityisen hyvin avoimille, uteliaille ja avarakatseisesti maailmaa katsoville, kasvuhaluisille ihmisille, jotka ovat valmiita kyseenalaistamaan itseään ja omaa totuuttaan sellaisena kuin se meille näyttäytyy jatkuvasti.

Yksilöille ja ammattilliseen kasvuun

Haluan auttaa yksilöitä löytämään uudelleen suunnan ja yhteyden itseensä, jotta he voivat kasvaa ja luoda uutta. Tai vaihtoehtoisesti, autan sinua tiedostamaan todellisuutta uudella tavalla ja toipumaan hyvinvoinnin haasteista, ottamaan vastuun ihmissuhteidesi toimivuudesta ja omasta varjostasi sekä saamaan työkaluja elämän flown ylläpitoon.

Tätä varten ovat Kasvuohjelmat vastuulliseen ihmisyyteen. Voit tulla yksilöohjaukseen.

Kaiken tämän keskeinen tarkoitus on auttaa sinua tiedostamaan tilannetta ja todellisuutta realistisimmin, kasvaa ihmisenä ja antaa sinulle valmiuksia auttaa itse itseäsi tietoisemman elämäntyytyväisyyden löytämisessä, mikä vaikuttaa kokonaisvaltaisesti elämääsi ja sen kokemiseen merkityksellisenä. Kasvu ihmisenä ei auta vain sinua tai lähisuhteitasi. Se tuo mukanaan kokonaan uudenlaisen maailmankatsomuksen ollessasi siihen itse valmis.

Transformatiivista kasvua työyhteisöille

Kiusaaminen, uupuminen ja pahoinvointi kuriin:
Oletko valmis tarttumaan härkää sarvista ja tekemään ahdistavalle tai jumiutuneelle tilanteelle jotain? Tuntuuko, että kaikkea on jo kokeiltu, muttei mikään auttanut? Haluaisitko kokeilla jotain ihan muuta, jolla saattaisi olla yllättäviä ja kestäviä vaikutuksia? Olen erikoistunut vapauttamaan organisaatioita jumiutuneista ja ratkaisemattomista kriiseistä. Ole yhteydessä, tutkitaan tilannetta yhdessä!

Työyhteisövalmennukset ja koulutukset
Ryhmille ja työyhteisöille räätälöin palveluni tarpeen ja tilanteen mukaan. Se voi sisältää henkilökohtaista ohjausta, konsultointia, valmennusta, koulutusta, työpajoja. Kaikkea sitä, mikä on tarkoituksenmukaista ja mahdollistaa kasvun tai muutoksen haluttuun suuntaan. Tavallisesti siihen sisältyy mm. asioiden katsomista rehellisesti sekä toimimattomien kaavojen purkamista.

Sovellan työssäni uuden maailman itseohjautuvan organisaation kehittämisen periaatteita sekä erilaisuuden hyödyntämisen merkitystä yhteistyölle. Lisäksi autan johtajia ja asiantuntijoita yksilöllisesti kasvattamaan transformatiivista kapasiteettiaan työssään tai kehittymään uusiin tehtäviin.Tuotan myös rekrytointipalvelua kaikille toimialoille. Lue lisää työyhteisöpalveluista.

Työ- ja koulutushistoria

Olen korkeimmalta koulutukseltani MBA, Masters of Business Administration ja olen jatkokouluttautunut työ- ja organisaatiopsykologian, sosiaalipsykologian, henkilöstöjohtamisen ja henkilöstön osaamisen kehittämisen aiheiden parissa. Minulla on myös pedagoginen pätevyys.

Olen vuodesta 2007 alkaen auttanut yksilöitä, ryhmiä ja työyhteisöjä rekrytoinnin, muutostilanteiden, hyvinvoinnin ja itsensä kehittämisen parissa.

Olen työskennellyt 10 vuotta perheyrittäjänä rakennuttamiskonsultointialalla, 7-vuotta freelance/pienyrittäjänä, 7-vuotta henkilöstönvuokraus- ja rekrytointialalla sekä 6-vuotta valmennus-, koulutus- ja organisaatiokonsultoinnin aloilla. 

Vaikka olen opiskellut paljon, en ole kuitenkaan riippuvainen tunnetuista menetelmistä, teorioista tai työkaluista vaan katson maailmaa avoimesti ja uteliaasti. Paras osaamiseni tai viisauteni ei perustu tiettyyn koulutukseen, tutkintoon tai työkokemukseen.  Se on syntynyt uteliaisuudesta elämään ja uuden oppimista kohtaan sekä valmiuteen kyseenalaistaa itseni tilanteesta riippumatta ja halusta olla itselleni rehellinen. Tässä uteliaisuudessa opetan myös sinua kulkemaan olipa oma taustasi sitten millainen tahansa.

Olen saanut paljon vaikutteita Carl Jungin syvyyspsykologisista teorioista, koska kiinnostus ihmismielen syvyyksiin syntyi oman elämäni käännekohdassa lähes 10-vuotta sitten. Se on ollut harrastukseni kirjojen ja kurssien kautta. Se on tarjonnut keinot "länsimaiselle mindfulnessille" ja opettanut tekemään varjotyöskentelyä arjessa. Työstän jatkuvasti myös omaa individuaatiotani jungilaisten asiantuntijoiden ohjauksessa. Hyödynnän jungilaista viisautta soveltaessani sitä vastuullisen kasvun ohjelmiini yksilöiden, ryhmien kanssa.

“Emme muutu tyytyväisemmiksi tai luovemmiksi ajattelemalla mukavia asioita, vaan tekemällä näkymättömästä näkyvää ja hyödyntämällä koko potentiaaliamme.”

Yhteystiedot

Kirsi Mäkinen
Puh. 040 5354 991
etunimi . sukunimi at tyytyvaisyydenhaaste . fi
y-1603947-9
Espoo

 

Sertifioinnit ja pätevyydet

  • Johtajuusprofiili Global Leadership Profile, GLP workshop 2018
  • Luontaiset taipumukset™ lisenssivalmentaja, 2017
  • Ratkaisukeskeinen valmentaja, LCF Life Coach®, 2017
  • Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja® (nonviolent communication), 2016
  • Mindfullness kognitiivisen lyhytterapian apuvälineenä, 2015
  • Tunneälyn asiantuntija EQ-i, 2015
  • Work Personality Inventory, wopi, 2015
  • Muutoksen neljä huonetta menetelmä, 2011
  • Ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyys, AmO, 2017