Varjopuolia blogi

Varjopuolia blogi auttaa ymmärtämään uuden ajan työelämän ja johtamisen suuntaa, muutosta ja niitä taitoja ja osaamista, mitä tarvitsemme kasvuun ja hyvinvointiin yksilöinä, organisaationa tai yhteiskuntana.

Varjopuolia blogi tuo esiin jokaiselle tuttuja ja inhimillisiä haasteita yksilössä, ryhmissä, organisaatiossa, yhteiskunnassa jne.  Tunnistamme ne helposti muissa, muttemme aina itsessämme. Siitä huolimatta ne vaikuttavat elämäämme jatkuvasti, olimmepa niistä tietoisia tai emme. Hyvinvointimme, ihmissuhteiden, työssäjaksamisen, ammattitaidon ja yksilöllisen elämänlaatumme kannalta on oleellista oppia tutkimaan omia varjopuoliamme ja hyödyntämään varjoinformaatiota. Varjopuoli on läsnä kaikkialla ja jokaisessa ihmisessä, työyhteisössä, yhteiskunnassa, kansojen välillä ja sen tietoisuuden lisääminen mahdollistaa kasvumme kohti tulevaisuuden johtamista ja tyytyväisempää työelämää.