Onnellisten ihmissuhteiden vuorovaikutustaidot

Ihminen elää koko ikänsä vuorovaikutuksessa itseensä ja muihin. Hän kasvaa osaksi erilaisia yhteisöjä ollen jatkuvasti vaarassa kadottaa itsensä, ellei huomaa, että se mikä tapahtuu ulkoisessa maailmassa löytää vastineen myös sisäisessä maailmassamme.

Usein kuitenkin unohdamme, että sisäinen hyvinvointimme tila heijastuu meistä ulos vaikuttaen siten läheisiimme, työyhteisöömme, harrastepiireihin jne. Osaatko arvata kuinka pitkälle sinun vaikutuksesi kantaa?

Ei siis ole samantekevää millä tavoin vaikutamme muihin. Vuorovaikutuksessa muiden kanssa on aina vähintään kaksi osapuolta. Itsemme kaltaisten kanssa löytyy helposti yhteinen sävel, kun taas itsestämme eroavien ihmisten kanssa voi olla haastavampaa tulla toimeen. Psykologisista syistä myös vastakohdat hakeutuvat toisiaan kohti, tuoden joskus mukanaan ristiriitoja toisinaan taas vetovoimaa.

Yksilöllisyys # yhteisöllisyys

Carl Jung toi aikanaan esiin huolensa siitä, että länsimaisessa yhteiskunnassa yksilö kadottaa itsensä, koska hänen kokemus ympäristön paineesta on niin suuri. Jungin mukaan yksilöllisen tietoisuuden lisääminen on ainoa keino säilyttää yksilöllisyyden arvostus. Siksi tarvitsemme vahvaa tahtoa ja itseymmärrystä toteuttaaksemme unelmamme ja tullaksemme siksi ihmiseksi ketä todella olemme. Tässä yksilöitymisprosessissa myös vuorovaikutuksella on oma osansa.

Vuorovaikutuksen avulla voimme kasvaa ihmisinä ilmaisemalla tunteemme ja tarpeemme ja ottaen samalla huomioon muidenkin tunteet ja tarpeet. Tämä on oleellista, jotta ympäristöllemme on helpompaa ymmärtää sitä kasvua ja muutosta mitä yksilöinä käymme läpi.

Vuorovaikutus on ihmisenä kasvun työkalu

Tyytyväisyyttä ja hyvinvointia lisäävään vuorovaikutukseen on olemassa työkaluja. Yhdysvaltalainen psykologi Marshall B. Rosenberg on omalta osaltaan auttanut asiaa kehittämällä sisäistä kasvua edistävän ja keskinäistä vuorovaikutusta tukevan menetelmän (nonviolent communication). Se auttaa ymmärtämään itseämme ihmisinä, sitä mitä haluamme ja mahdollistaa vastuunottamisen omista tarpeistamme muut huomioiden.

Onnellisten ihmissuhteiden vuorovaikutustaidot kurssilla opit tunnistamaan ja nimeämään tunteita, tarpeita ja ottamaan niistä vastuun. Opit vähentämään tulkintaa ja tekemään puhtaampia havaintoja. Annat ja vastaanotat palautetta ja tiedostat mikä ei kuulu yhteyttä ja luottamusta rakentavaan vuorovaikutukseen. Löydät myös helpon tavan tutkia omaa kasvun vaihettasi ja nähdä miten sitä voi edistää vuorovaikutuksen keinoin.

Tällä kurssilla heittäydytään keskustelemaan ja oppimaan yksin, pareittain, pienryhmissä ja yhteisesti. Jokaisella osallistujalla on mahdollisuus valita millä tasolla osallistuu keskusteluun ja laittaa itsensä peliin. Kurssin alussa sovitaan yhdessä myös siitä, että kaikki mitä kerromme itsestämme muille kurssin aikana, jää kurssin seinien sisään.

Kurssi sisältää teoriaa vain sen verran kuin on välttämätöntä asioiden käsittelylle. Pääpaino on käytännön harjoittelussa, koska tämän kurssin asioita ei kukaan opi kotikasvatuksessa eikä ime äidinmaidossa. Sen sijaan täysin päinvastainen vuorovaikutustyyli on kaikille huomattavasti tutumpi. Siksi harjoittelemme sitä, missä meillä jokaisella on kasvunvaraa ihan luontaisesti.

Kurssi on osa Tyytyväisyyden haaste -viitekehykseen perustuvaa valmennussarjaa, jonka ensimmäinen osa ”Tie tyytyväisyyden tasapainoon” menee myös työväenopistoissa.

Erään kurssilaisen kokemus: Kurssilla oli erityisen hyvää lista asioista, joita ei tule käyttää vuorovaikutustilanteissa. Se menee heti käyttöön. Vastakohtaparit herättivät ajatuksia. Hyvä ilmapiiri ja ryhmätyöt olivat hyviä. Opittu tieto on sovellettavissa muihinkin hyvinvointiin vaikuttaviin asioihin. Hyvä, kun valmentaja kertoi taustoistaan. Kirsi on rento, tilannetajuinen, joustava ja tiesi mistä puhui! Arvio 5/5.

Lue lisää tämän kurssin palautteita täältä.

Kurssin aiheeseen liittyviä blogeja

 

“Olen Kirsi Mäkinen, Tyytyväisyyden haaste valmentaja.  Haluan auttaa yksilöitä, ryhmiä ja työyhteisöjä löytämään uudelleen suunnan ja hyödyntämään koko potentiaaliaan, jotta he voivat luoda uutta ja saavuttaa tarkoituksensa. Haluan edistää tyytyväisempien työntekijöiden ja tyytyväisemmän työyhteisön ja radikaalisti paremman työelämän kehittämistä.”

 

Lataa ilmainen opas!