Vastuullisen kasvun ohjelman kehittäjä
Kirsi Mäkinen

Hei olen Kirsi Mäkinen, Tyytyväisyyden haaste viitekehyksen ja Vastuullisen kasvun ohjelman kehittäjä. Missioni on auttaa yksilöitä, ryhmiä ja organisaatioita kokonaisvaltaisen systeemisen muutoksen tekemisessä, hyödyntämään hämmennystä, selkiyttämään suuntaa ja näkemään sitä, mitä ei aina viidellä aistilla voi havaita.

Tämä nettisivusto palvelee kutsumustani siitä, että haluan tarjota systeemistä kasvumahdollisuutta kaikille taloudellisista resursseista riippumatta, koska kyseessä on vielä melko tuntematon oppimistapa, joka on kaikille tarpeellinen entistä moniulotteisemmassa ja vaikeaselkoisessa maailmassa.

Vastuullisen kasvun ohjelmat

Tyytyväisyyden haaste viitekehykseni on uudenlainen tapa katsoa kaikkea elämää, itseään ja muita ja  se sisältää kokemuksellisuuden hyödyntämisen keskeisenä ymmärryksen kehittämisen keinona. Sovellan työssäni Carl Gustav Jungin individuaationäkökulmaa, aikuisiän kehityspsykologisia teorioita ja menetelmiä (William Torbert, Robert Kegan, Ken Wilber) sekä laajalaisia maailmankuvaa lajentavia näkökulmia myös muilta alansa johtavilta ammattilaisilta.  Yhdessä selkiytämme matkaa kaaoksesta järjestykseen ja saat valmiuksia elää ja hyödyntää muutosta ja kriisiä kasvun lähteinä ja todistaa miten sisäinen vallankumous tapahtuu ja miksi se oikeasti tarvitaan kaikkeen elämään, muutokseen ja kriisiin tilanteesta riippumatta.

Kaikki koulutukseni ja valmennukseni sopivat erityisen hyvin avoimille, uteliaille ja avarakatseisesti maailmaa katsoville, kasvuhaluisille ihmisille ja organisaatioille, jotka ovat valmiita kyseenalaistamaan itseään ja omaa totuuttaan sellaisena kuin se meille näyttäytyy jatkuvasti.

Tutustu lisää: Kasvuohjelmat vastuulliseen ihmisyyteen.

Kasvun tarkoitus on auttaa tiedostamaan tilannetta ja todellisuutta realistisimmin, kasvamaan yksin ja yhdessä ja antaa valmiuksia muuntaa tilannetta tavoitteita palvelevaan suuntaan kestävällä tavalla. Tämä tarkoittaa myös tiedostamattoman puolemme vaikutusten ymmärtämistä ja hyvksymistä osaksi muutosta. Systeeminen muutos tuo mukanaan kokonaan uudenlaisen maailmankatsomuksen ja suhteen elämään ollessasi siihen itse valmis.

Työ- ja koulutushistoria

Olen korkeimmalta koulutukseltani MBA, Masters of Business Administration ja olen jatkokouluttautunut työ- ja organisaatiopsykologian, sosiaalipsykologian, henkilöstöjohtamisen ja henkilöstön osaamisen kehittämisen aiheiden parissa. Minulla on myös pedagoginen pätevyys.

Olen vuodesta 2007 alkaen auttanut yksilöitä, ryhmiä ja työyhteisöjä rekrytoinnin, muutostilanteiden, hyvinvoinnin ja itsensä kehittämisen parissa.

Olen työskennellyt 10 vuotta perheyrittäjänä rakennuttamiskonsultointialalla, 7-vuotta freelance/pienyrittäjänä, 7-vuotta henkilöstönvuokraus- ja rekrytointialalla sekä 7-vuotta valmennus-, koulutus- ja organisaatiokonsultoinnin aloilla. 

Tyytyväisyyden haaste-viitekehykseni on käynnistynyt MBA opinnäytteestäni ja sen kehittäminen ja soveltaminen on jatkunut 2014 alkaen.

Paras osaamiseni tai viisauteni ei perustu tiettyyn koulutukseen, tutkintoon tai työkokemukseen.  Se on syntynyt uteliaisuudesta elämään ja uuden oppimista kohtaan sekä valmiuteen kyseenalaistaa itseni tilanteesta riippumatta ja halusta olla itselleni rehellinen. Tässä uteliaisuudessa opetan myös sinua kulkemaan olipa oma taustasi sitten millainen tahansa.

“Emme muutu tyytyväisemmiksi tai luovemmiksi ajattelemalla mukavia asioita, vaan tekemällä näkymättömästä näkyvää ja hyödyntämällä koko potentiaaliamme.”

Yhteystiedot

Kirsi Mäkinen
Puh. 040 5354 991
etunimi . sukunimi at tyytyvaisyydenhaaste . fi
y-1603947-9
Vantaa